Pressmeddelande -

Stabilt och optimistiskt i småföretagen

För ett halvår sedan var det full fart framåt i småföretagen. Nu är det något mer försiktigt, men samtidigt stabilt och optimistiskt. Det visar den återkommande småföretagarenkäten som Visma genomför en gång i halvåret.

Sju av tio småföretagare (73 procent) tror att det här året blir bättre för deras företag än det förra. Det är något färre än vid årsskiftet, då 82 procent gissade att det gick mot ett bättre år. En annan skillnad är att företagarna nu är mer återhållsamma när det gäller att investera.

Undersökningen visar också att tilltron till den svenska ekonomin står sig – även om majoriteten av företagarna fortfarande har större tilltro till sig själva än till landets ekonomi. Andelen som drabbats av att kunder försvunnit på grund av konkurser ligger kvar på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

Satsningar för framtiden
Mer än hälften, 56 procent, uppger att drar ner på sina lån under året. Det ska jämföras med att 65 procent svarade ja på den frågan för ett år sedan.

– Många företag har ännu inte hunnit investera ikapp efter krisen för två år sedan och behovet av friskt kapital är omvittnat i flera branscher. Småföretagare är bra på att hålla igen i dåliga tider och att vara sparsamma i goda, vilket borde göra dem mycket kreditvärdiga, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs.

Ökad tilltro till ekonomin
En klar majoritet (66 procent) av småföretagarna tror fortfarande mer på sitt eget företag än på svensk ekonomi i allmänhet. I den jämförelsen har dock tilltron till landets ekonomi ökat från 12 procent krisvintern 2008 till 34 procent nu.

– Den bästa nyheten är att fler än sju av tio småföretagare i undersökningen tror att 2011 blir ett bättre år för dem än 2010. Det visar på fortsatt stabil optimism. Under den ekonomiska krisen var bara varannan småföretagare en optimist, säger Rolf Dahlberg.

Undersökning och resultat
Undersökningen gjordes den 27 juni-1 juli och bygger på drygt 2 300 svar. Nedan redovisas dessa svar jämförda med dem för ett år sedan. En genomgående trend är att optimismen, oavsett konjunkturläge, varit något större vid årsskiften än på sommaren. Det bifogade PDF-dokumentet innehåller alla enkäterna sedan december 2008.

Vismas småföretagarbarometer - procent ja-svar juni 2011 (juni 2010)
Har ditt företag dragit ner på investeringarna i år? 42 (41)
Har ditt företag tappat kunder på grund av konkurser i år? 20 (23)
Minskar ditt företag sina lån under det här året? 56 (65)
Tror du mer på ditt eget företag än på svensk ekonomi i allmänhet? 66 (69)
Tror du att 2011 blir bättre än föregående år för ditt företag? 73 (77)

För mer information, kontakta
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • småföretagare
  • konjunktur

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73