Pressmeddelande -

Trendbrott när antalet företagare blir fler i år

Bilden: Nettotillskottet av aktiebolag och enskilda näringsidkare 2007-2011.

Intresset för att starta företag är fortsatt stort. I år ökar dessutom antalet aktiva företagare för första gången på flera år. Det visar beräkningar som Visma gjort på statistik från Bolagsverket.

När 2011 inom kort summeras kommer cirka 63 000 företag har startats i de båda vanligaste företagsformerna – aktiebolag och enskild näringsidkare. Det innebär en ökning med ungefär sju procent jämfört med det tidigare rekordåret 2010. Då registrerades knappt 59 000 nya aktiebolag och enskilda firmor. I år nåddes det antalet redan i november.

Men samtidigt som antalet nya företag ökade även i fjol avregistrerades också många företag, framför allt enskilda firmor. Medan nettotillskottet av aktiebolag i fjol blev 21 530, noterades ett negativt netto på 35 146 för de enskilda näringsidkarna sedan 59 135 firmor hade avregistrerats.

Allt färre företag avregistreras
Trenden 2011 är att antalet avregistreringar minskar kraftigt. Fram till och med november månad hade 40 298 aktiebolag registrerats hos Bolagsverket, medan 12 598 hade avregistrerats. Vid samma tidpunkt uppgick antalet nya enskilda firmor till 18 557 och antalet avregistrerade till bara 9 539.

Det ger ett totalt nettotillskott på 36 718 aktiebolag och enskilda firmor under perioden januari till och med november 2011. Förra året var det samlade nettot aktiebolag och enskilda firmor minus 13 616. Det gör att antalet företag i år ökar för första gången sedan 2007.

Flera förklaringar
– Det finns flera förklaringar till den här dramatiska förändringen. En är att antalet företagare faktiskt ökar. Man ska då dels veta att varje företagare i genomsnitt har två företag registrerade, dels att 75 procent av alla företag i landet drivs av en person och att det är just dessa företag som ökar mest, säger Rolf Dahlberg, vd för mjukvaruföretaget Visma Spcs.

– En annan viktig förklaring till att antalet avregistrerade företag minskar är att många av dem som nu registrerat ett aktiebolag redan är enskilda näringsidkare. De väljer helt enkelt att behålla firman vid sidan av aktiebolaget.

– Det växande intresset för aktiebolag beror framför allt på att regelverket blev enklare när aktiekapitalkravet förra året halverades och revisionsplikten togs bort. Det visar att positiva regelförändringar är bra för företagandet. Om reglerna kring anställning också ändrades skulle sannolikt många av de små företagen kunna ge ett stort bidrag till ökad sysselsättning, säger Rolf Dahlberg.

• Nettotillskottet av nya aktiebolag och enskilda näringsidkare 2007-2011 i siffror – se det bifogade PDF-dokumentet nedan! Statistik för län och kommuner kan tas fram på begäran. Skicka i så fall ett mejl till lars.fredell@visma.se.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • enskild firma

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll