Pressmeddelande -

Växjö väljer Vismas beställningslösning

Visma kommer att leverera Växjö kommuns nya e-handelslöning. Affären innebär att kommunen effektiviserar sin hantering av avtal, inköp och fakturor. I förlängningen ger det avsevärda besparingar.

För Vismas del innebär affären att ytterligare en stor svensk kommun väljer företagets så kallade on demand-lösning för elektronisk handel.

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår användarvänliga lösning med tillhörande nätverk av leverantörsintegrationer fungerar väl i offentlig sektor, säger Visma Proceedos vd Rickard Hansen.

Stora besparingar
För Växjö kommuns del innebär införandet av Vismas lösning att man får ett enhetligt system för att hantera avtal, söka efter produkter och lägga elektroniska beställningar. I den dagliga verksamheten innebär detta avsevärda besparingar i tid, pengar och kontroll.

Visma tog hem affären i konkurrens med ett flertal andra företag som bjöds in att lämna anbud. Växjö kommun prövade dem från utgångspunkten att anta det anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt i relation till bland annat teknik, referenser, funktionskrav och användarvänlighet.

– Växjö kommun har lagt stor vikt vid att Visma kan leva upp till de högt ställda funktionella krav som var avgörande för val av leverantör. Att vår e-handelslösning är enkel att implementera var också avgörande, säger Rickard Hansen.

Flera andra kommuner
Växjö blir den nionde kommunen i landet som inför Vismas on demand-lösning för elektronisk handel. Växjö kommun har sällskap av bland andra Täby, Kungsbacka, Sundsvall och Strängnäs.

– Vi har den senaste tiden sett en markant ökning i efterfrågan på våra tjänster och produkter och genom affären stärker Visma sin position som den ledande leverantören av e-handelslösningar till offentlig sektor, säger Rickard Hansen.

För mer information kontakta
Rickard Hansen, vd Visma Proceedo AB, 08-588 848 00, rickard.hansen@visma.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • ekonomilösningar
  • e-handel
  • elektronisk fakturahantering
  • on demand

Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.700 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts drygt 1.000 personer.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll