Pressmeddelande -

Visma förvärvar inköpsbolaget Lessmore

Visma Advantage har förvärvat det svenska inköpsbolaget Lessmore. Affären är ytterligare ett steg i arbetet att skapa Nordens ledande marknadsplats för små och medelstora företag som vill öka sin köpkraft.

– Genom förvärvet kommer vi att öka vår gemensamma köpkraft och ge både Advantages och Lessmores kunder bättre villkor, samt tillgång till fler avtal och leverantörer. Det här ska ses som ett viktigt led i vårt arbete att skapa Nordens ledande inköpstjänst för små och medelstora företag, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Lessmore upphandlar, paketerar och levererar inköpsavtal till små och medelstora företag. Avtalen täcker många olika behovsområden, som frakter, kontorsmaterial, kreditinformation och försäkringar. Via en webbaserad inköpsportal ges mindre företag möjlighet att automatisera och förenkla sina inköp, vilket också sänker inköpskostnaderna. Företaget har 2 500 kunder inom alla branscher och över hela Sverige.

– Det här är ett spännande och välkommet steg för Lessmore. Värdet av tjänsten ökar för alla kunder, då inköpsvolymerna stiger kraftigt samtidigt som Visma ger oss helt nya möjligheter att utveckla vår tjänst, säger Stefan Bratt, vd för Lessmore.

Gemensam köpkraft
Stora inköpsvolymer är en förutsättning för att få konkurrenskraftiga inköpsvillkor, något som ofta kan vara en utmaning för små och medelstora företag. Men genom en tjänst där företag kan samarbeta kring gemensamma inköp kan priser förhandlas ner avsevärt. 

Visma Advantage erbjuder redan idag köpkraft inom flera behovsområden, bland annat för drivmedel och kontorsmateriel. Genom förvärvet av Lessmore stärks denna position ytterligare.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 070-816 66 11, henrik.salwen@visma.com

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • inköpsportal
  • digitalisering
  • advantage
  • visma
  • gemensam köpkraft
  • inköp

Om Visma Advantage
Visma Advantage automatiserar och förenklar inköpen för fler än 17 000 företag. Den gemensamma köpkraften från kundbasen gör det möjligt att förhandla fram starka erbjudanden hos en stor mängd leverantörer. De företag som är kunder hos Visma Advantage erbjuds inköpsavtal inom ett 60-tal områden, bland annat resor, hotell, IT och frakter. Visma Advantage är en del av Visma-koncernen.

Om Visma
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 800 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster. Koncernen har fler än 8 500 anställda och omsatte 9 146 miljoner norska kronor 2017.

Kontakter

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02