Gå direkt till innehåll
Visma lanserar systemstöd för att hantera konsultinköp

Pressmeddelande -

Visma lanserar systemstöd för att hantera konsultinköp

Nu lanserar Visma Proceedo ett nytt samarbete med Saas-bolaget Vakanta, vilket ger företag och offentliga verksamheter en lösning för att hantera alla sina konsultinköp på ett enkelt, korrekt och transparent sätt.

Proceedo är idag den enskilt största leverantören av e-handelslösning till kommun, region och statlig sektor. Med hjälp av Proceedo + Vakanta får företag och verksamheter ett systemstöd som tar ett strategiskt grepp kring både inköpsprocessen och konsult- och tjänsteinköp och ger struktur och överblick. Genom att kombinera lärdomar och tankar kring inköpsprocessen och applicera dessa på inköp av kompetens och tjänster får organisationen kontroll och vinsterna blir många. Vakanta bidrar till ett digitalt arbetsflöde som effektiviserar hantering av konsulter och minskar tidskrävande administration.

– Att integrera Vakantas digitala plattform för konsultinköp med Visma Proceedo gör att både offentliga och privata verksamheter äntligen kan jobba strategiskt med köp av bland annat konsulter och samtidigt konkurrensutsätta för rätt kompetens och pris direkt från deras redan etablerade inköpssystem, säger Visma Proceedos vd Stefan Norr.

Behovet av att köpa in kompetens och kunskap ökar stadigt. I Riksrevisionens stora granskning ”Staten som konsultköpare” uppskattas att kostnaderna för endast konsulttjänster motsvarar 12,6 procent av statens sammanlagda personalkostnader. Det blir runt 16 miljarder kronor. I privat sektor närmar sig konsulttjänster 40 % av den totala personalkostnaden. Trots det har få företag och myndigheter bra systemstöd för konsult och tjänsteinköp.

– Det är fortfarande vanligt att organisationer mailar eller ringer in den konsult man tror passar bäst utifrån de avtal eller kontakter man har. Konsekvensen blir att rekryteringen sker ad hoc och att man saknar överblick, transparens och kontroll, säger Stefan Norr och fortsätter:

– Det slutar inte sällan i felfakturering, fel kompetens och otillräcklig konkurrensutsättning. Dessutom är det svårt att automatisera flödet från ax till limpa, och det är stora summor som går förlorade.

Med Proceedo + Vakanta kopplas både inköpsprocess, strategier och genomförande av konsult- och tjänsteinköp samman som ger en ökad kontroll av både kostnader och kompetens. Vakanta möjliggör en mer korrekt behovsanalys där behovet uppstår för att hamna rätt både vad gäller kompetens och kostnad. Samtidigt säkerställs att lagar som GDPR och redan upphandlade avtal följs, utan att HR eller inköpsorganisation behöver kopplas in. Proceedo + Vakanta säkrar automation och transparens, frigör resurser och gör det enklare att utvärdera och säkerställa att projekt löper enligt rätt tid och att kostnader för tjänsteinköp inte drar iväg.

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Norr, vd Visma Proceedo
Tfn. +46 733 98 11 55
Mail. stefan.norr@visma.com

Erica Masman, Director Customer Success Visma Proceedo
Tfn. +46 72 572 73 96
Mail. erica.masman@visma.com

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 15 000 anställda, 1 200 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 2 081 miljoner euro år 2021 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73