Pressmeddelande -

Visma tecknar ramavtal om e-arkiv för kommuner och landsting

Visma Consulting har tecknat ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, som innebär att 952 kommuner, regioner och kommunala bolag kan avropa produkter och tjänster för e-arkiv. Ramavtalets årsvolym uppskattas av SKI till 20 miljoner kronor.

– E-arkiv är ett steg i digitaliseringen. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett företag, kan enkelt ta del av information i och med att e-arkivet samlar all information i en gemensam, tillgänglig och hållbar struktur, säger Berit Backvid, affärsområdeschef på Visma Consulting.

SKI vill med ramavtalet tillhandahålla ett förenklat och gemensamt förfarande för kommuner, landsting och regioner att införa, förvalta och utveckla e-arkiv. Visma, med Dokumentinfo som underleverantör, finns som leverantör på ramavtalets samtliga tre delar:

  • Anskaffningstjänster, dvs alla slags stöd som kommuner och landsting behöver för att genomföra avrop och komma igång med ett införande.
  • E-arkivlösning med kringtjänster, dvs de tekniska lösningarna och verktygen för e-arkivering samt konsulttjänster för införande och anslutning av verksamhetssystem.
  • E-arkivtjänster för de kommuner och regioner som idag har e-arkiv och vill ansluta verksamhetssystem till det.

– Digitaliserade organisationer behöver ett system för att lagra information. Dessutom behövs lösningar för att integrera e-arkivet med andra system på ett effektivt och säkert sätt. Att ta steget från ett analogt arkiv till ett e-arkiv väcker även “mjuka” frågor kring administration och organisation. Dessa komplexa behov kräver leverantörer med bred och djup kompetens, säger Berit Backvid.

Visma har sedan lång tid tillbaka arbetat med offentlig sektor och har allt som krävs för att vara en helhetsleverantör av denna typ av lösning. Under 2018 valde 24 kommuner e-arkiv från Visma Consulting.

Ramavtalet löper över 4 år med start från 1 februari 2019.

För mer information kontakta gärna:
Berit Backvid, affärsområdeschef Visma Consulting AB, 070-3719912, berit.backvid@visma.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • offentlig sektor
  • digitalisering
  • e-arkiv
  • kommuner

Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 8 000 anställda, över 800 000 kunder och en omsättning på 8 537 miljoner norska kronor under 2017 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73