Pressmeddelande -

Vismas resultat för andra kvartalet 2011

Visma har levererat stark tillväxt under flera år och den utvecklingen fortsätter. Under det andra kvartalet var omsättningen från Software as a Service (SaaS), det vill säga program och tjänster över internet, för första gången större än från lokalt installerade program. På årsbasis kommer SaaS-omsättningen att överstiga 300 miljoner norska kronor.

Under det andra kvartalet 2011 var Vismas omsättning 1 232 miljoner norska kronor, vilket ska jämföras med 954 miljoner samma period i fjol. Detta motsvarar en omsättningsökning med 29 procent.

Resultatet (EBITDA) blev 183 miljoner norska kronor, jämfört med 169 miljoner andra kvartalet 2010. Det ger en ökning med 8,2 procent. Nettokassaflödet från verksamheten efter skatt var 498 miljoner norska kronor mot 499 miljoner samma period 2010.

- Tillväxten och lönsamheten återspeglar Vismas starka ställning på marknaden och en stor efterfrågan på våra produkter och tjänster från marknader som nu upplever en stabil ekonomisk utveckling efter den ekonomiska oron under tidigare år, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

• I den bifogade, engelskspråkiga versionen av det här pressmeddelandet (länken PDF-dokument nedan) finns mer utförlig information om Vismas kvartalsresultat samt ett uttalande från företaget med anledning av bombdådet i Oslo och massakern på Utøya den 22 juli.

• Den kompletta kvartalsrapporten och annan ekonomisk information finns på visma.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • saas
  • kvartalsrapport

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73