Pressmeddelande -

Visualisering av kostnader ska spara skattemedel

Visma och inköpsexperterna Effso inleder ett samarbete genom det samägda bolaget Spendency AB. Samarbetet ger offentlig sektor bättre möjlighet att följa upp så att skattemedel används effektivt. Målet är att fungera som stöd till inköpsorganisationer och tillhandahålla ett nytt verktyg för spendanalys.

– Allt som inhandlas till offentlig sektor ska upphandlas – från livsmedel till byggande av nya bostäder. För att kunna genomföra bra upphandlingar krävs att man följer upp sina inköp på ett strukturerat sätt, något vi vet att många inte gör i dag, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce.

Mer verksamhet för pengarna
Spendency är ett molnbaserat verktyg för spendanalys, en arbetsmetodik för att närmare granska vad och hur mycket en organisation köper, vem som köper, och vem man köper det ifrån. Verktyget, som lanserades i januari 2015, används redan i dag av ett flertal större företag och visualiserar hur kostnaderna fördelar sig inom en verksamhet. På så sätt blir det enkelt att identifiera var man kan minska sina kostnader samt säkerställa att man får det som avtalats.

– Just nu ställs det stora krav på att offentlig sektor ska kostnadseffektivisera utan att tvingas skära i sina verksamheter. Genom att analysera sina kostnader på rätt sätt kan en organisation spara upp till 10 procent utan att behöva göra några nedskärningar, säger Mattias Hultheimer, grundare och vd för Effso.

Enklare och bättre inköp
Verktyget Spendency underlättar inte bara förståelsen för hur medel spenderas, utan hjälper även organisationen att arbeta proaktivt med sina inköp. Vismas engagemang i det gemensamma bolaget ger nya möjligheter för offentlig sektor att följa upp de inköp som görs inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Varje år genomförs runt 30 000 upphandlingar av varor och tjänster i Sverige, till ett sammanlagt värde av cirka 600 miljarder kronor.

Förutom det gemensamma verktyget inleder Visma och Effso ett samarbete för att bättre stödja inköpsorganisationer i sitt arbete.

Om Visma Commerce och Effso
Visma Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster.

Fler än 40 000 anbud lämnas samtidigt i företagets upphandlingssystem och man hanterar årligen 2 miljoner ordrar och 7 miljoner fakturor till ett transaktionsvärde av 7 miljarder kronor.

Effsos affärsidé är att utveckla nordiska inköpsorganisationer med tonvikt på kategoristyrning. Företaget är experter på inköp och erbjuder lösningar inom rekrytering, utbildning, kompetenskartläggning, konsultverksamhet och outsourcing. Effso omsätter cirka 70 miljoner kronor och är i dag 62 personer fördelade på Stockholm, Göteborg och Oslo.

För mer information, kontakta
Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce, 070-335 86 84, daniel.de.sousa@visma.com
Mattias Hultheimer, grundare och vd för Effso, 0708-94 43 00, mh@effso.com

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • anbud
 • molnbaserat
 • offentlig sektor
 • effso
 • visma commerce
 • visma
 • spendency
 • spendanalys
 • inköp
 • upphandling

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 400 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73