Pressmeddelande -

Vattenfall väljer prognossystem från Vitec

(Aktietorget: VIT B)

Vattenfall har valt Vitec som leverantör av prognossystem för sin verksamhet i Norden. Leveransen kommer att påbörjas omgående och beräknas vara fullt genomförd under hösten 2008.

"Vi har efter vår utvärdering funnit att Vitec är en branschorienterad leverantör som erbjuder den programvara som vi upplever ger oss det bästa stödet för våra prognoser.", säger Toni Sunding, Head of Physical Power Management, Vattenfall Sales Nordic.

"Efterfrågan på prognosverktyg för el och vindkraft har ökat kraftigt under de senaste åren, och våra produkter Aiolos och WindPower har haft stora framgångar. Vattenfall blir genom denna order vår enskilt största prognoskund i Norden, vilket är glädjande samtidigt som det ytterligare stärker vår position på marknaden.", säger Jerker Vallbo, VD för Vitec Energy.

Vattenfall
Vattenfall är Europas femte största elproducent. Bolaget har verksamhet i Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland och arbetar inom i alla delar av värdekedjan för el. Vattenfall Sales Nordic är ett helägt bolag som ansvarar för prognoser och elhandel inom Vattenfall-koncernen.

Vitec Energy
Vitec Energy erbjuder kompletta programvarulösningar för lastprognoser, nätinformation samt nätberäkningar för energibolag.

För vidare information kontakta
Toni Sunding, Head of Physical Power Management, Vattenfall Sales Nordic, tel: 08-739 61 31.
Jerker Vallbo, VD Vitec Energy AB, tel: 031-733 18 61

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har vid halvårsskiftet 2014 en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec Software Group AB(publ) är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

Kontakter

Magnus Persson

Presskontakt Försäljnings- och Marknadschef Vitec Affärsområde Fastighet 070-796 35 13