Pressmeddelande -

Vitecs delårsrapport januari-mars 2008

(Aktietorget: VIT B) - Resultat efter finansnetto 2,7 Mkr (3,4 Mkr) - Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 Mkr (21,2 Mkr) - Vinst per aktie 0,56 Kr (0,69 kr) - Repetitiva intäkter * fördubblade, utgjorde 56 % ( 37 %) av totala intäkterna Väsentliga händelser under perioden - Ny VD i Vitec Fastighetssystem AB från och med mars - Finsk kund valde Vitecs el-prognoser Väsentliga händelser efter periodens utgång - Två betydande affärer med fastighetsbolag Verksamheten Första kvartalet har gett en kraftig omsättningsökning. De repetitiva intäkterna har ökat väsentligt i absoluta tal och som andel av totala omsättningen. Försäljningen har utvecklats väl - speciellt mot slutet av perioden. Detta har gett en större utgående orderstock. Resultatet har påverkats av att påsken i sin helhet inträffade under perioden samt av vd-skifte i två av dotterbolagen. Den ökande andelen repetitiva intäkter är till största delen beroende på tillskottet i koncernen som Svensk FastighetsData (SFD) har gett, men alla dotterbolag har ökat sina repetitiva intäkter organiskt. Vitecs utvalda affärsnischer tillsammans med affärsmodellen gör att konjunkturfluktuationerna bedöms ge liten inverkan på bolagets omsättning och resultat. *Repetitiva intäkter utgörs främst av årliga avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter. Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Magnus Persson

Presskontakt Försäljnings- och Marknadschef Vitec Affärsområde Fastighet 070-796 35 13