Sjukhus köper VIXIMEDs kommunikationssystem VIEWMED för artroskopi-undersökningar och behandlingar

Pressmeddelande -

Sjukhus köper VIXIMEDs kommunikationssystem VIEWMED för artroskopi-undersökningar och behandlingar

Region Kronoberg och sjukhusen i Växjö och Ljungby har investerat i VIXIMEDs webbaserade kommunikationssystem, VIEWMED för artroskopi. Lösningen möjliggör stora tids- och kvalitetsvinster för sjukvården och effektivare vård av patienten.

Sjukhusen kan enkelt spela in och dokumentera medicinska video och bilder från artroskopi-undersökningar och behandlingar med hjälp av VIEWMED. Med VIEWMED kan exempelvis läkarna på operation konsultera, utbilda och samarbeta med läkare som finns på annan fysisk plats via det webbaserade systemet. Systemet främjar ett teambaserat arbetssätt som i slutändan ger en bättre vård av patienten. VIEWMED är väl beprövat och finns idag på ett hundratal utrustningar på många sjukhus inom radiologi, endoskopi, kirurgi och ultraljud.

”VIXIMEDs långsiktiga engagemang och investeringar i kommunikationssystemet VIEWMED är en integrerad del av vår företagsstrategi för att förbättra kvaliteten inom vården. Region Kronoberg utgör en stor vårdgivare som tar en aktiv strategi för att garantera förstklassig vård av patienter", säger Emanuel Hillberg VD på VIXIMED

Ämnen

 • Data, Telekom, IT
 • Företagande
 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • titthålskirurgi
 • skopi
 • uppsala
 • sjukvård
 • medicinsk it
 • innovation
 • akademiska sjukhuset
 • artroskopi

VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda världsledande IT-system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter