Gå direkt till innehåll
Nytt leveransrekord för Volkswagen-koncernen 2018

Nyhet -

Nytt leveransrekord för Volkswagen-koncernen 2018

Med 10,83 miljoner fordon levererade världen över, 0,9 procent mer än 2017, satte Volkswagen-koncernen nytt rekord. Marknaderna i Sydamerika, Europa, USA och Kina ökade både leveranserna och i vissa fall även koncernens marknadsandelar. En framgångsrik produktoffensiv från koncernens varumärken kunde mer än kompensera riskerna i enskilda regioner, som den allmänna ekonomiska osäkerheten i Kina och de negativa effekterna av WLTP-övergången i Europa.

  • 10,83 miljoner fordon har levereras världen över (+0,9 procent) – ett nytt rekord
  • Tillväxt av leveranser och marknadsandelar i Sydamerika, Europa, USA och Kina
  • Framgångsrik produktoffensiv av varumärkena mer än kompenserade regionala risker: SUV-modellerna viktiga tillväxtfaktorer
  • Volkswagen Personbilar, Škoda, Seat, Porsche och Lamborghini uppnådde nya leveransrekord
  • Christian Dahlheim, koncernens försäljningschef: "Vi är mycket nöjda med detta fantastiska resultat för 2018. Mot bakgrund av den volatila geopolitiska utvecklingen kommer vår verksamhet att möta en lika stark motvind under 2019."

Med 10,83 miljoner fordon levererade världen över, 0,9 procent mer än 2017, satte Volkswagen-koncernen nytt rekord. Marknaderna i Sydamerika, Europa, USA och Kina ökade både leveranserna och i vissa fall även koncernens marknadsandelar. En framgångsrik produktoffensiv från koncernens varumärken kunde mer än kompensera riskerna i enskilda regioner, som den allmänna ekonomiska osäkerheten i Kina och de negativa effekterna av WLTP-övergången i Europa. Koncernens nya SUV-modeller var särskilt starka tillväxtfaktorer. Volkswagen Personbilar, Škoda, Seat, Porsche och Lamborghini uppnådde nya leveransrekord.

– Även om vårt primära mål inte längre är att sätta nya rekord är vi mycket nöjda med detta fantastiska resultat. Särskilt andra halvåret 2018 var inte lätt för oss. Vårt nya leveransrekord kunde uppnås tack vare en kombination av enastående produkter och ett stort förtroende från våra kunder. Mot bakgrund av den volatila geopolitiska utvecklingen kommer vår verksamhet att möta en lika stark motvind under 2019. Enligt min åsikt är Volkswagen-koncernen väl positionerad för att möta de kommande utmaningarna. Vi ser framtiden an med optimism, sade Christian Dahlheim, koncernens försäljningschef.

Leveranserna i regionerna utvecklades enligt följande:

  • I Europa levererade Volkswagen-koncernens varumärken totalt 4,38 miljoner fordon 2018, 1,2 procent mer än 2017. Koncernen växte särskilt starkt i Central- och Östeuropa, där 797 200 fordon överlämnades till kunder, 7,1 procent mer än föregående år. Ökningen berodde främst på starkt resultat i Ryssland, där leveranserna ökade med 19,8 procent. Trots betydande negativa effekter av fordonsflottans WLTP-omställning under andra halvåret nådde leveranserna i Västeuropa ungefär samma nivå som föregående år, på 3,58 miljoner fordon. I Tyskland låg leveranserna också kvar på föregående års nivå, på 1,28 miljoner fordon.
  • Volkswagen Group Sverige (VGS) registrerade under 2018 totalt 113 784 (f å 119 905) fordon, varav 96 854 personbilar (27,38 % av marknaden, +0,18 procentenheter) och 16 930 lätta lastbilar (29,9 % av marknaden, -0,3 procentenheter). Året präglades kraftigt av effekter av det i juli införda skattesystemet bonus malus och den nya testkörcykeln WLTP.
  • Utvecklingen för varumärkena på marknaderna i Nordamerika var tudelad. Medan tillväxten i USA uppgick till 638 300 levererade fordon (+2,1 procent) och Kanada 118 500 levererade fordon (+3,7 procent), minskade leveranserna med 15,6 procent i Mexiko, jämfört med föregående år. Totalt överlämnade Volkswagen-koncernen 956 700 fordon till kunder i regionen, 2,0 procent mindre än 2017.
  • Utvecklingen för Volkswagen-koncernen i Sydamerika förra året var extremt positiv. Med en leveranstillväxt på 13,1 procent till 590 000 fordon, gav regionen ett avgörande bidrag till koncernens positiva totalsiffror. Den enastående utvecklingen för koncernens varumärken i Brasilien, där 401 700 fordon levererades, en ökning med 30,4 procent, mer än kompenserade fallet med 22,4 procent i Argentina, där 118 600 fordon levererades. I Argentina var förhållandena för den övergripande marknaden fortfarande svåra på grund av en allmänt svag ekonomi.
  • I Asien-Stillahavsområdet uppnådde koncernen tillväxt, med 4,55 miljoner fordonsleveranser – trots negativa effekt från den kinesiska marknaden, där den övergripande ekonomiska situationen blev svagare under andra halvåret som ett resultat av handelskonflikten med USA. Konsumenternas köpmotstånd hade en negativ inverkan på hela bilmarknaden, som krympte 2018 för första gången på många år. I detta läge uppnådde Volkswagen-koncernen ändå en liten tillväxt jämfört med föregående år, med 4,21 miljoner levererade fordon och ökade sin marknadsandel.

Leveransutvecklingen i siffror finns i bifogade tabeller.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Marcus Thomasfolk

Marcus Thomasfolk

Presskontakt Informationschef 08-553 867 97

Sveriges största bilimportör

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Volkswagen Personbilar Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje