Gå direkt till innehåll
Katingan Mentaya – ett skogsskyddsprojekt på Borneo.
Katingan Mentaya – ett skogsskyddsprojekt på Borneo.

Nyhet -

Volkswagen-koncernen startar nya klimatskyddsprojekt

Ett avtal har tecknats med Permian Global som partner för exklusiv projektutveckling. De första projekten innebär skydd och återställande av skogar i tropiska och subtropiska områden som omfattar en yta av en miljon hektar. Syftet med projekten är att kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp.

Wolfsburg, 5 juni 2020. Volkswagen-koncernen och projektutvecklaren Permian Global har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för klimatskyddsprojekt. Med stöd av Permian Global kommer Volkswagen-koncernen under senare delen av 2020 att starta utvecklingen av klimatskyddsprojekt för att skydda tropiska skogar.

Efter verifiering kommer projekten att resultera i att avskogningen minskas och hotade skogar återställs. Därmed minskas koldioxidutsläppen och koldioxidkrediter kan användas som kompensation för koldioxidutsläpp från försörjningskedjan, produktion och logistik för fordonstillverkningen. För närvarande kan dessa utsläpp inte undvikas helt och förnybara energier kan inte fullt ut användas.

– Vi är mycket glada över att tillsammans med Permian Global, som utvecklar framgångsrika klimatskyddsprojekt, kunna driva fram ännu en del i Volkswagen-koncernens klimatskyddsstrategi. De planerade projekten fokuserar på att skydda hotade skogar i tropiska och subtropiska områden. Att skydda och utöka dessa mycket effektiva och naturliga CO2-sänkare är en viktig uppgift som Intergovernmental Panel on Climate Change upprepade gånger har betonat, säger Ralf Pfitzner, hållbarhetschef på Volkswagen AG.

– Hälsosamma naturliga skogar ger stora fördelar för människor och miljö genom att kapaciteten för att binda och lagra enorma mängder kol ökar. Med tanke på tidsaspekten och omfattningen av klimatkrisen är det viktigt att branschledarna driver på för positiv förändring. Vi är glada över att i Volkswagen hitta en partner som både förstår den framtida utmaningen och har engagemanget för att spela en nyckelroll i lösningen, kommenterar Permian Globals ordförande Stephen Rumsey.

Om klimatskyddsprojektet

Enligt villkoren i avtalet kommer de två företagen initialt att utveckla projekt i Sydamerika och Asien på en yta om totalt en miljon hektar, tio gånger så stor som Berlin. Projekten kommer att ge flera fördelar: skydd och restaurering av hotade tropiska skogar; lokala samhällen kommer på lång sikt att kunna dra nytta av hållbara alternativ till avskogning; biologisk mångfald kommer att bevaras, samtidigt som klimatet gynnas.

Projekten kommer också att stödja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Alla projekt kommer att granskas och certifieras av oberoende parter enligt de högsta standarderna, särskilt Verified Carbon Standard (VCS) och Climate Community and Biodiversity Standard (CCB) eller Gold Standard.

Om Volkswagen-koncernens klimatstrategi

Volkswagen-koncernen har anslutit sig till Paris-klimatavtalet som har målet att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader fram till år 2050. Företaget antog en strategi för minskade koldioxidutsläpp under 2019, med målet att bli ett netto CO2-neutralt företag år 2050. År 2025 vill företaget minska koldioxidavtrycket för personbilar och lätta lastbilar över hela värdekedjan med 30 procent jämfört med 2015. Företaget följer tre principer i detta: effektiv och hållbar minskning av CO2, byta energiförsörjningen till förnybar energi och kompensera för oundvikliga utsläpp.

Volkswagens nya elbil ID.3 är den första bilen i Volkswagen-koncernen som levereras till kunder koldioxidneutralt (netto). För att kompensera för de i nuläget oundvikliga koldioxidutsläppen från modellen stöder Volkswagen-koncernen Katingan Mentaya-projektet, ett renoverings- och bevarandeprojekt för tropiska torvmarker på den indonesiska ön Borneo. Katingan Mentaya-projektet skyddar över 150 000 hektar tropiska torvmarker i centrala Kalimantan på Borneo. Läs mer om projektet här: https://katinganproject.com/.

Om Permian Global

Permian Global är ett företag som arbetar för att driva storskalig återhämtning och skydd av naturliga tropiska skogar för att stärka skogarnas viktiga roll vid hanteringen av klimatförändringar. Det internationella teamet har huvudkontor i Storbritannien och samarbetar med regeringar och lokala samhällen i Asien, Latinamerika och Afrika. Tillsammans med sina partners ger Permian Global betydande bidrag för att hantera klimatförändringar, möjliggöra återställande av vitala ekosystem för biologisk mångfald och stöd för lokal ekonomisk tillväxt, samtidigt som de bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Marcus Thomasfolk

Marcus Thomasfolk

Presskontakt Informationschef 08-553 867 97

Sveriges största bilimportör

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Volkswagen Personbilar Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje
Sweden