Gå direkt till innehåll
Diagram över fordonsleveranser från Volkswagen AG jan-dec 2019
Diagram över fordonsleveranser från Volkswagen AG jan-dec 2019

Pressmeddelande -

Volkswagen-koncernen ökade leveranserna under 2019

Trots att de totala marknaderna minskade ökade Volkswagen-koncernen sina leveranser över hela världen med 1,3 % till rekordhöga 10 974 600 bilar under 2019. Marknadsandelarna ökade i alla regioner, i vissa fall betydligt. Volymtillväxt uppnåddes i Europa (+3,9 %) och Sydamerika (+3,2 %) medan den föll något i Nordamerika (-0,5 %) och Asien-Stillahavsområdet (-0,4 %). Stark tillväxt registrerades för elbilar med cirka 80 % till mer än 140 000 fordon, som ett resultat av många nya modeller inom koncernens eloffensiv och ett växande intresse från kunderna.

  • Trots krympande totalmarknader ökade de globala leveranserna med 1,3 % till 10,97 miljoner fordon
  • Marknadsandelen ökade i alla regioner, i vissa fall betydligt
  • Stark tillväxt på cirka 80 % för elbilar till mer än 140 000 fordon

Leveranserna i regionerna utvecklades 2019 enligt följande:

I Europa levererades 4 552 800 fordon, vilket motsvarar en ökning med 3,9 % jämfört med 2018. I Västeuropa mottog 3 747 000 kunder leverans av ett fordon från ett koncernmärke (+4,6 %). På hemmamarknaden Tyskland var tillväxten ännu starkare och 1 364 000 fordon överlämnades till kunderna (+6,2 %). I Central- och Östeuropa ökade leveranserna med 1,1 % till 805 800 fordon. I Ryssland överlämnade koncernens varumärken 233 600 fordon till kunder, 1,6 % mer än 2018.

Volkswagen Group Sverige (VGS) registrerade under 2019 totalt 113 232 (f å 113 784) bilar, varav 98 400 personbilar (27,63 % av marknaden, +0,25 procentenheter) och 14 832 lätta lastbilar (27,6 % av marknaden, -2,3 procentenheter). Året präglades kraftigt av effekter av skattesystemet bonus malus och den nya testkörcykeln WLTP.

I Nordamerika registrerade koncernen ett litet fall i leveranserna men kunde utöka sin marknadsandel något på en totalmarknad som krympte starkare. 951 500 kunder mottog leverans av ett nytt fordon från ett koncernmärke, en nedgång på 0,5 %. I USA levererades 654 200 fordon, vilket motsvarar en ökning med 2,5 %. I Kanada uppgick leveranserna till 112 200 fordon, en nedgång på 5,3 %. På en krympande totalmarknad i Mexiko minskade leveranserna med 7,4 % till 185 100 fordon. Ändå ökade marknadsandelen något.

I Sydamerika kunde koncernen öka leveranserna trots en nedgång på den totala marknaden och utökade därför sin marknadsandel betydligt. Totalt 608 600 fordon levererades till kunderna, 3,2 % mer än 2018. I Brasilien ökade koncernen leveranserna med 17,1 % till 470 400 fordon. I Argentina var den övergripande ekonomiska situationen utmanande. Koncernen påverkades också av denna trend och registrerade en nedgång i leveranserna med 39,5 % till 71 800 fordon, vilket fortfarande utgör en markant ökning av marknadsandelen.

I Asien-Stillahavsområdet registrerade Volkswagen-koncernen ett litet fall på 0,4 % i leveranserna till 4 530 100 fordon. På en krympande totalmarknad ökade marknadsandelen betydligt. I Kina, koncernens största enskilda marknad, ökade leveranserna på en krympande totalmarknad med 0,6 % till 4 236 600 fordon, vilket ledde till en betydande ökning av koncernens marknadsandel.

De bifogade tabellerna visar leveranserna i siffror, per marknad och per märke.

Ämnen

Kategorier


Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Presskontakt

Marcus Thomasfolk

Marcus Thomasfolk

Presskontakt Informationschef 08-553 867 97

Sveriges största bilimportör

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Volkswagen Personbilar Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje