Gå direkt till innehåll
760 procent fler volontärer inom integration under hösten – nu söker färre

Pressmeddelande -

760 procent fler volontärer inom integration under hösten – nu söker färre

Under den senaste hösten märkte Volontärbyrån av ett stort ökat intresse från svenska folket att engagera sig ideellt. Framförallt ville många stödja människor som flytt till Sverige, och antalet intresseanmälningar från volontärer ökade med 760 procent. Viljan att ge av sin tid är fortfarande stor, men nu ser Volontärbyrån att antalet intresseanmälningar från volontärer sjunker.

Under september och oktober 2015 förmedlade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar till uppdrag inom asyl och integration (en ökning med 760 procent) jämfört med en normal månad. Intresset att engagera sig ideellt är fortfarande stort, och under januari och februari har Volontärbyrån sett en fördubbling av intresseanmälningar jämfört med förra våren.

-Det var ett enormt stort intresse att engagera sig som volontär under hösten, säger Anna Snell på Volontärbyrån. Nu ser vi att intresseanmälningarna till ideella uppdrag minskar, men intresset är fortfarande stort jämfört med för ett år sedan. Vi hade redan tidigare märkt av en ökning av intresset att engagera sig just inom asyl och integration, men det intresset formligen exploderade under hösten.

Under en vanlig månad är det cirka 20 procent av intresseanmälningarna från volontärer som går till uppdrag inom asyl- och integrationsfrågor. Under de mest intensiva månaderna under hösten var det hela 50 procent som sökte sig till uppdrag inom det området. Nu (januari-februari) visar Volontärbyråns statistik att intresseanmälningarna till uppdrag inom asyl och integration står för cirka 35 procent av alla intresseanmälningar.

-Vi vet att väldigt många gav väldigt mycket av sin tid under en intensiv period, säger Anna Snell. Men fortfarande behövs många frivilliga som kan ge av sin tid och bidra till att inkludera de nyanlända. Det kan handla om någon timme i veckan, till exempel som läxhjälpare, språkstödjare eller helt enkelt som kompis.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga. 


Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Presskontakt

Anna Snell

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle.

Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Volontärbyrån
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm