Pressmeddelande -

Årets volontär 2019 gör ovärderliga insatser för integrationen

Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland, har i dag på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2019 av Volontärbyrån. Kjella engagerar sig i föreningen Hej Främlings aktiviteter i Östersund, där han stöttar unga vuxna i asylprocess med ödmjukhet, omtanke och medmänsklighet.   

-Jag känner mig hedrad och rörd, säger Kjella Jonsson. Genom att engagera mig i Hej Främling! kan jag bidra till den självklara gästfrihet jag själv mötts av runtom i världen. Jag började engagera mig i samband med att jag blev pensionär och förlorade den självklara plats jag haft. Engagemanget betyder att jag känner en tillhörighet och delaktighet och inte behöver vara ensam. Det är någon som saknar mig när jag inte är där! 

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har bland 116 nomineringar från föreningar över hela Sverige korat Årets volontär. Syftet med utmärkelsen är att på Frivilligdagen den 5 december uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Hela 53 procent av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och lägger i snitt 15 timmar i månaden på sitt ideella engagemang.

-Frivilligdagen ger oss möjlighet att sätta ljus på det enastående engagemang som finns i Sverige, säger Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån. Kjella Jonsson som vi utsett till Årets volontär 2019 är en fantastisk representant för alla ideellt engagerade i Sverige. Vi fastnade för föreningens beskrivning av hans personliga egenskaper, att han är modig, omtänksam och en förebild för många, samtidigt som han genom konkret verksamhet bidrar i det viktiga integrationsarbetet. 

Motivering:
Med mycket humor och värme möter Kjella unga vuxna i asylprocess och har blivit en viktig förebild för många och han är otroligt betydelsefull i sin förening. Kjella engagerar sig i Hej Främlings mötesplats, deltar i och arrangerar egna aktiviteter och stöttar andra volontärer. Han samtalar med människor om allt och drar sig aldrig för att prata om svåra saker. Kjella vänder och vrider på allt för att få nya perspektiv och uppmuntrar alla han möter till att vara modig i sitt tankesätt. Ena stunden skriver han en rap-låt på en workshop full av ungdomar och sjunger den sedan inför alla, och nästa stund ställer han upp som handledare för personer som ska ta körkort men inte har några egna nätverk. Som Årets volontär är Kjella en modig, omtänksam och ödmjuk medmänniska och en sann representant för Sveriges tre miljoner ideella.

För mer information, kontakta Anna Snell, telefon 073 554 23 23, anna.snell@volontarbyran.org

Årets volontär delas ut av den ideella verksamheten Volontärbyrån, för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.

För journalister: Priset till Årets volontär delas ut på Frivilligdagen den 5 december av kultur- och demokratiminister Amanda Lind i centrala Stockholm. Vid samma tillfälle delas även pris ut till Årets initiativ inom ideell sektor. För mer information och anmälan, kontakta anna.snell@volontarbyran.org

Ämnen

  • Hobby

Kategorier

  • engagemang
  • ensamhet
  • volontärbyrån
  • volontär
  • ideell sektor
  • frivilligorganisationer
  • frivillig

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga. 


Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Kontakter

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23