Pressmeddelande -

​Allt fler volontärer vill engagera sig för klimatet visar ny undersökning

Allt fler visar intresse för ideellt engagemang. Volontärbyrån, som förmedlar ideella uppdrag, ser en 20-procentig ökning av besökare till sajten och fyra av tio volontärer engagerar sig för första gången i livet. Många nya volontärer vill engagera sig för barn och unga, integration och social utsatthet. Dessutom ökar just nu engagemanget för klimat och miljö. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram.

Volontärernas starkaste drivkrafter till engagemang är att stödja och hjälpa andra, och att påverka samhällsutvecklingen genom att göra något konkret. Nio av tio ideella säger att de själva fått ett mer meningsfullt liv och mår bättre. Samtidigt anger 16 procent av volontärerna att de upplevt hat och hot i sitt engagemang.

–Volontärerna i vår undersökning säger att de själva får mycket tillbaka, som en känsla av meningsfullhet och personlig utveckling, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Men det är oroande att se att många ideella upplevt hat och hot i sitt engagemang, och en farhåga är om det skulle kunna minska engagemanget på sikt. Vårt samhälle behöver engagemang – det är viktigt för vår demokrati och allas möjlighet att bidra.

Volontärbarometern bygger på en undersökning bland drygt 1500 personer och 200 svenska ideella organisationer. Undersökningen visar också att allt färre vill engagera sig online, utan hellre väljer uppdrag där de träffar och interagerar med människor.

–Det ideella engagemanget speglar ofta vår samhällsutveckling generellt, säger Maria Alsander. Många upplever en ökad polarisering i samhället och en oro för klimatet. Då känner många att de vill göra något konkret för att bidra, och upplever att det skapar hopp, meningsfullhet och gemenskap.

Fem trender i engagemanget

1. Ökat behov av volontärer framöver
56 procent av organisationerna upplever att deras behov av volontärer har ökat de senaste två åren.

2. Greta-effekt på engagemanget
Antalet intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö har dubblerats.

3. Syfte och mål viktigare än organisation
Volontärerna är mer benägna att byta organisation oftare än förr – mer än varannan vill byta organisation eller engagera sig i fler organisationer. 

4. Hat hotar engagemanget
16 procent av volontärerna i vår undersökning har någon gång upplevt hot och hat i sitt engagemang, och bland de som är under 25 år är det så många som 20 procent.

5. Fler vill engagera sig off-line
19 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig på distans eller digitalt – en minskning med över 30 procent jämfört med för fem år sedan. 

Ladda ner hela rapporten här.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig Volontärbyrån
Telefon: 073 554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org

Om Volontärbarometern

För fjortonde året i rad har Volontärbyrån undersökt varför människor väljer att engagera sig och vad de fått ut av det. Vi har dessutom frågat 200 ideella organisationer om volontärernas insatser. Barn och unga, ekonomisk och social utsatthet och integration toppar de områden som volontärerna helst engagerar sig inom. De typiska uppgifterna som volontärerna ägnat sig åt är evenemangsuppgifter, praktiskt arbete, eller insatser inom utbildning och språk. Majoriteten engagerar sig regelbundet, från någon gång per månad till flera gånger i veckan, och bara en tredjedel har gjort någon enstaka insats under året.

De som engagerar sig uttrycker att de får tillbaka minst lika mycket som de ger. 95 procent upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning, 93 procent utvecklas och lär sig saker och 94 procent känner mer meningsfullhet i livet.

Ämnen

  • Hobby

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga. 


Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Kontakter

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23