Pressmeddelande -

De är finalister i Årets volontär 2019

Nu har tio finalister till utmärkelsen Årets volontär utsetts. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som för tredje året i rad utser Årets volontär. Fler än 100 nomineringar har kommit in från ideella organisationer över hela Sverige och Årets volontär koras på Internationella frivilligdagen den 5 december.

– Alla ideellt engagerade människor gör fantastiska insatser runtom i Sverige, varje dag, året runt, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Årets volontär ger oss en chans att på Frivilligdagen hylla och tacka alla de tre miljoner svenskar som engagerar sig ideellt. Helst skulle vi ju vilja ge pris till alla, och Frivilligdagen är ett bra tillfälle att få chans att uppmärksamma en av alla dessa eldsjälar.

53% av svenskarna engagerar sig
Människor engagerar sig för att vara en del av samhällsutvecklingen, påverka i frågor som är viktiga för dem och för att ingå i en gemenskap. Det ideella engagemanget ger också mycket tillbaka till den som engagerar sig, som ökat välbefinnande och nya kunskaper och erfarenheter. Mer än varannan vuxen svensk engagerar sig ideellt, i snitt 15 timmar i veckan.

– Det har varit ett fantastiskt gensvar från föreningar i hela Sverige och vi har fått in så många fina nomineringar, säger Maria Alsander. De finalister vi har valt tycker vi representerar en bredd av det ideella engagemanget i Sverige, samtidigt som de som personer gjort enastående insatser i sina organisationer. 

Om Årets volontär
Årets volontär delas ut av den ideella verksamheten Volontärbyrån, för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Priset delas ut på Frivilligdagen den 5 december i Stockholm.

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.

De 10 finalisterna är:

Fredrik Tjulander, SuicideZero, Lund
Fredrik är volontär i föreningen Suicide Zero. Genom sitt otroliga sätt att berätta om sin egen erfarenhet och sitt mod så belyser han på ett fantastiskt sätt hur det är att leva med psykisk ohälsa och vad man behöver göra för att förebygga det som i förlängningen kan leda till självmord. Som volontär har Fredrik skrivit debattartiklar, föreläst och medverkat i media. Fredrik är också med i skapandet av ett kunskapscenter för suicidprevention och psykisk hälsa inom Region Skåne. Han påverkar politiker i Skånes kommuner och landstinget Region Skåne – allt för att öka kunskapen kring självmord och minska tystnaden, tabun och stigman.

Maja Vahlberg, Röda Korset, Region Mitt, Falun
Maja är hållbarhetsambassadör inom Röda Korset, Region Mitt. Maja utbildar och stöttar lokala Rödakorsföreningar att bli mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. När Maja började som hållbarhetsambassadör kom hon snabbt in i rollen, involverade kretsen som mestadels består av äldre (hon själv är ung) och drog igång verksamheten. Inom två månader hade hon haft träffar med tre lokala Röda Kors-föreningar och bidragit till deras hållbarhetsarbete. Maja är duktig på att projektleda, förmedla budskap om varför vi behöver ställa om och bli hållbara och hon nätverkar digitalt och stöttar andra inom rörelsen. Hon får fler att vilja engagera sig för en hållbar värld. Hennes värderingar sprids till omgivningen och ger ringar på vattnet.

Christer Karlsson, Hela Människan, Gislaved
Christer är engagerad i Hela Människans second hand-verksamhet i Gislaved. Christer kommer dit varje dag för att hjälpa till och han ställer alltid upp. Christer har varit volontär i Hela Människan sedan han gick i pension, och snart fyller han själv 70 år. Själv säger han att han känner sig som 25 år Han är positiv och rättvis och leder vår verksamhet framåt – och när man behöver en kram finns han alltid där. Genom sitt engagemang gör Christer skillnad för de socialt utsatta i sin kommun.

Anna Sandström Alner, KFUM Centrals barn- och ungdomskörer, Stockholm
Anna är engagerad i KFUM Centrals barn- och ungdomskörer. Hon har på ett fantastiskt, osjälviskt, välstrukturerat och genomtänkt sätt tagit på sig uppgiften att vara en länk i KFUM Centrals integrationsprojekt för att möjliggöra att flickor i åldrarna 4-9 år ska kunna delta i körverksamheten. Annas insats betyder mycket i arbetet i att se till att flickor får komma ut och delta i de ideella verksamheter och integrationssatsningar som finns inom civilsamhället, och tack vare Anna ökar antalet flickor i kören stadigt. Anna har utvecklat rollen och uppgiften till att innefatta språkutveckling och integration genom att dra nytta av sin lärarkompetens, och hon pratar också om upplevelser, erfarenheter, seder och bruk med barnen. Anna håller även flickornas föräldrar insatta och har sett till att de har kunnat komma med på konserter, vilket i sin tur lett till att flickornas familjer har fått en bra kontakt med varandra och börjat umgås mer privat.

Emma Augustsson, Hjärtebarnsfonden, Lund
Emma är volontärsamordnare för Hjärtebarnsfondens volontärer på barnhjärtavdelningen på Lunds universitetssjukhus. Emma är en person som alltid gör det lilla extra! Utöver att hon samordnar och roddar med de befintliga volontärerna så är hon också på plats som stödperson på avdelningen. Som stödperson finns hon där för drabbade familjer som har fått barn med medfödda hjärtfel, där gör alltifrån att hämta kaffe till att bara finnas där och lyssna. I sitt ideella engagemang är Emma en klippa för Hjärtebarnsfonden. Emma är även engagerad i Ronald McDonald Hus i anslutning till sjukhuset.

Ingela Geite, Vi Unga, Stockholm
Ingela är engagerad i föreningen Vi Unga. Hon har ett brinnande engagemang för unga, där hon med sin kompetens, engagemang och vilja har varit delaktig i att skapa ett bättre Vi Unga. En sak hon arbetat hårt för är att ålder inte ska spela roll, och hon har varit en drivande kraft i att coacha nya barn och unga att våga ta plats i organisationen och vara delaktiga i den demokratiska strukturen. På distriktsnivå har hon lyft unga från lokalföreningar, och engagerat dem i distriktets arbete, och därmed stärkt demokratin. På förbundsnivå har hon engagerat sig för inkludering, härlig stämning och gemenskap, och varit en aktiv eldsjäl i arrangörsgruppen där hon ordnat utbildningar och läger för barn och unga.

Karin Lindh, Hammarby Församling, Svenska kyrkan i Upplands Väsby, Upplands Väsby
Karin är volontär i Hammarby församling. Hon engagerar sig både i integrationsarbetet, och i barn- och ungdomsverksamheten. Hon deltar i språkkafé för nyanlända och hon åker med på familjeläger där hon är en trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Karin är lättsam och sprider alltid glädje omkring sig. Det viktigaste hon gör är att hon lyssnar. Hon vill att de svaga ska stärkas, hon vill se rättvisa och hon vill ingjuta hopp i människors liv. Karin är en förebild för många och när hon rör sig runt i Upplands Väsby ropar de nyanlända ungdomarna ”mormor” efter henne och springer fram och får ta emot hennes kramar och uppmuntrande ord. Karin har alltid tid för den som vill henne något, hon har alltid uppmuntrande ord att ge och hon får människor att växa och att finna hopp i situationen.

Anna Lundgren, Uppsala Fotofestival, Uppsala
Anna är en av festivalproducenterna och en av grundarna av Uppsala Fotofestival. Anna har lagt ner otroligt många ideella timmar och utan henne hade festivalen inte ägt rum. Hon fixar med hela programmet, koordinerar samarbeten, bjuder in fotografer och volontärer, sköter marknadsföring och sponsring och mycket mer. Anna gör skillnad och skapar möjligheter att människor som intresserar sig för fotografi får en plattform och möjlighet att synas i det offentliga rummet. Anna gör en fantastisk insats och dessutom är hon är bra på att entusiasmera andra.

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren, Uppsala
Karin är ordförande i Stöttepelaren, som samlar in och delar ut pengar till ensamkommande ungdomar över hela landet. Hon tar sig personligen tid att svara på frågor från desperata människor, och utan sådana som Karin som ställer upp för dem som har det absolut svårast skulle de här ungdomarna kanske inte orka leva längre. Hon inspirerar andra att fortsätta kämpa för att kunna hjälpa så många ungdomar som möjligt. Det är livsavgörande, inte bara snällt. Hon är även ett fint stöd för de som är engagerade i Stöttepelarens lokalföreningar och är alltid hjälpsam och beredd att göra det lilla extra. Hon är en klippa i kampen, en mogen, varm och kärleksfull person som ger av sig själv och är en förebild för andra.

Kjella Johansson, Hej främling!, Östersund
Kjella är engagerad i Hej främling! där han arrangerar aktiviteter som är öppna för alla. Samtidigt stöttar han andra volontärer. Med mycket humor och värme möter han många unga vuxna i asylprocess och har blivit en oerhört viktig förebild. Kjella drar sig aldrig för att prata om svåra saker, vänder och vrider på allt för att få nya perspektiv och uppmuntrar alla han möter till att vara modig i sitt tankesätt. Ena stunden skriver han en egen rap-låt på en workshop full av ungdomar och sjunger den sedan inför alla i kaféet, bara för att nästa stund ställa upp som handledare för personer som ska ta körkort men inte har några egna nätverk. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hobby

Kategorier

  • årets volontär
  • volontärbyrån
  • volontär
  • ideell sektor
  • frivilligorganisation
  • frivillig

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga. 


Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Kontakter

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23