Pressmeddelande -

Många vill bli volontärer för att hjälpa flyktingarna

Allt fler vill engagera sig i mottagandet av flyktingar. Många svenskar frågar vad de kan göra för att hjälpa situationen för de asylsökande som tagit sig till Sverige. På den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt kan ideella organisationer kostnadsfritt annonsera efter frivilliga och just nu söker sig volontärer extra mycket till uppdrag inom asyl- och integrationsområdet.

-Vi får många frågor från människor om vad man kan göra för att hjälpa flyktingarna, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Samtidigt vet vi att många organisationer behöver fler frivilliga. Intresseanmälningarna till volontäruppdrag inom asyl- och integrationsområdet har ökat de senaste åren, så det är alltså fler sökanden per uppdrag nu. Vi vill nu uppmuntra föreningar som behöver fler volontärer till sina verksamheter att lägga ut uppdragen på Volontärbyrån – det finns ett stort intresse från svenska folket att engagera sig.

På asylboenden runt om i Sverige finns många barn och vuxna som i väntan på handläggning och bostad saknar något meningsfullt att göra. Många ideella organisationer, som Individuell Människohjälp, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan har verksamheter knutna till asylboendena för att underlätta flyktingmottagandet.

-Integration börjar från att människa sätter sin fot i Sverige, inte först från att man fått asyl, säger Maria Alsander. Därför blir ett bra mottagande så viktigt och för den som vill engagera sig finns det många konkreta saker att göra. Det kan handla om att delta i språkkafé eller läxhjälp, lära ut cykling eller hålla en filmstudio. Just nu finns ungefär hundra uppdrag över hela Sverige där man kan göra skillnad inom asyl och integration – men de som söker efter uppdrag är långt fler, engagemanget är stort.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • volontärbyrån
  • volontär
  • socialt ansvar
  • ideell sektor
  • frivillig

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi samlar ideella uppdrag över hela Sverige på www.volontarbyran.org. Volontärbyrån ger också stöd och utbildning till ideella organisationer om ideellt engagemang och volontärsamordning.
Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Kontakter

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23