Gå direkt till innehåll
Ideellt engagemang skapar gemenskap. Foto: Henrik Waardahl
Ideellt engagemang skapar gemenskap. Foto: Henrik Waardahl

Pressmeddelande -

Ofrivillig ensamhet ska motverkas genom ideellt engagemang

Fler äldre som engagerar sig ideellt och fler volontärer som på olika sätt stöttar äldre. Det vill den ideella verksamheten Volontärbyrån jobba för genom två nya projekt. Volontärbyrån har fått medel för att motverka ofrivillig ensamhet, något som så många som sex av tio äldre upplever i sin vardag.   

–Ofrivillig ensamhet är en eskalerande samhällsutmaning, och forskning visar att ensamhet och isolering kan orsaka hälsoproblem som depressioner och fysiska besvär. Vi vill genom projekten bidra till att äldre får chans till gemenskap och delaktighet genom meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Här har ideellt engagemang en viktig roll att spela, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Volontärbyrån har fått bidrag från Svenska Postkodstiftelsen för att uppmuntra fler äldre att engagera sig ideellt. Det handlar om att äldre ska få ökad kunskap om olika sätt att engagera sig på och få hjälp med att matchas med olika föreningar. Dessutom kommer Volontärbyrån att samarbeta med Stockholms stad för att dels inspirera fler stockholmare att engagera sig för ensamma äldre och dels stötta föreningar som arbetar med äldre.

–Risken för att bli socialt isolerad är påtaglig för äldre i Sverige. Bristen på socialt utbyte samt känslan av ensamhet är starkt sammankopplat med olika folkhälsosjukdomar. Vi är därför mycket stolta över att tillsammans med Volontärbyrån kunna skapa möjligheter för äldre personer att engagera sig, bidra med sina kunskaper samt även få tillgång till en mötesplats med regelbunden interaktion med andra människor, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

–Att bo i en storstad som Stockholm innebär många fördelar, men en av nackdelarna är att de sociala relationerna ofta är svagare än i mindre samhällen. Det upplever inte minst äldre och därför krävs fler insatser. Vi vet att det finns frivilliga som vill träffa äldre och samarbetet med Volontärbyrån är ett sätt att intensifiera engagemanget och stadens åtagande för gruppen, säger Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholms stad.

Ämnen


Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.

Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Presskontakt

Anna Snell

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle.

Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Volontärbyrån
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm