Pressmeddelande -

Ny volontärundersökning visar: Unga lockas av ideella styrelse- och ledaruppdrag

Intresset för att engagera sig ideellt är stort i dag. Många unga gör direkta hjälpinsatser som att sitta i telefonjourer eller vara stödperson åt asylsökande. För unga under 25 år är intresset även stort för att engagera sig i ett styrelse- eller ett ledaruppdrag under det kommande året. Det visar Volontärbyråns nya Volontärbarometer.

– Det är tydligt att unga människor vill påverka och ta ett ledaransvar. För ideella organisationer är det viktigt att tänka på hur de kan ta tillvara på det engagemanget och ge unga den möjligheten, säger Vanja Höglund, kommunikatör på Volontärbyrån.

För nionde året i rad gör Volontärbyrån en undersökning om ideellt engagemang bland volontärer, Volontärbarometern. Åtta av tio av de under 25 år säger att de vill ägna sig åt styrelse-, förtroende- och ledaruppdrag i framtiden. Under 2013 var det dock enbart 23 procent av de unga som hade ett styrelse- eller ledaruppdrag. 23-årige studenten Jurica Gagula är stödperson på brottsofferjouren i Uppsala och en av dem som kan tänka sig vara ledare eller förtroendevald i framtiden.

– Att sitta med i en styrelse kan vara ett sätt att göra sin röst hörd och ett verktyg för att påverka samhället. Jag skulle absolut kunna tänka mig sitta i en styrelse för en organisation som verkar för något som engagerar mig, säger Jurica Gagula.

Undersökningen visar också att volontärer drivs av att få stödja andra människor och sex av tio gör praktiska eller direkta hjälpinsatser för andra människor. Nästan alla, 98 procent, säger även att de vill göra en ideell insats under det kommande året, visar undersökningen.

– Det är otroligt roligt att viljan att fortsätta att engagera sig är så stor, eftersom vi vet att människor mår bra av att engagera sig ideellt och att vara delaktiga i samhället, fortsätter Vanja Höglund.

Fler resultat från undersökningen

 • 52 procent engagerar sig i föreningar som barn-, ungdom, kvinno- och pensionärsföreningar.
 • 58 procent gör praktiska eller direkta insatser för andra människor.
 • 51 procent engagerar sig från en gång i veckan till några gånger i månaden.
 • 48 procent har hjälpt/gett stöd åt andra människor och gjort en konkret insats.
 • 98 procent kan tänka sig att under det kommande året engagera sig igen.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Volontärbyrån. 1064 personer har svarat på undersökningen av de totalt 4410 tillfrågade personerna. Personerna hade alla sökt ett ideellt uppdrag via Volontärbyrån under 2013.

Kontakta oss om du vill ta del av fler siffor eller komma i kontakt med volontärer/ intervjupersoner som kan berätta mer om sitt ideella engagemang. Vanja Höglund, kommunikatör Volontärbyrån
E-post: vanja.hoglund@volontarbyran.org Telefon: 070- 33 77 897


Relaterade länkar

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • frivillig
 • frivilligorganisation
 • frivilligorganisationer
 • ideell sektor
 • volontär
 • volontärbyrån
 • volontärbarometern

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som vill göra det enkelt för fler människor att engagera sig ideellt. Volontärbyrån driver en förmedling av ideella uppdrag på www.volontarbyran.org där föreningar från hela Sverige kostnadsfritt kan publicera ideella uppdrag.

Under 2013 hade Volontärbyrån 184 000 besök på förmedlingen och förmedlade drygt 6700 intresseanmälningar till fler än 540 ideella organisationer.

 Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning.


Kontakter

Anna Snell

Presskontakt Pressansvarig 073 554 23 23