Pressmeddelande -

Fyrtio år sedan VESC presenterades - Inledde en era med fokus på Volvo-säkerhet

I mars för fyrtio år sedan presenterade Volvo en säkerhetsbil, Volvo Experimental Safety Car. Bilen fick en stor roll för den säkerhetsprofil, som kopplades till Volvos varumärke. Bilen var ett inlägg i en debatt om bilars säkerhet, som utvecklades mot bakgrund av att DOT, Department of Transportation i USA, uppdrog åt fyra företag att mot specificerade egenskaper utveckla bilar med väsentligt högre säkerhet än hos den tidens bilpark. Detta projekt var i sin tur en del av det internationella samarbetet för ökad trafiksäkerhet som efter initiativ av NHTSA, det amerikanska trafiksäkerhetsarbetet, hade pågått sedan 1970.

Säkerhet var ingen nyhet för Volvo vid presentationen av VESC. Säkerhet hade en stor roll i utvecklingen av företagets produkter redan 1927. Volvo presenterade redan 1967 en unik undersökning av 28.000 trafikolyckor. Denna bevisade effekten av trepunkts säkerhetsbälte och fick stor betydelse för lagstiftningen runt om i världen.

Först i världen med originalmonterade trepunkts säkerhetsbälten
Volvo blev 1959 först i världen med originalmonterade trepunkts säkerhetsbälten och företaget fick också patent på den glidande fästpunkten på trepunktsbältet. Denna innovation innebar att kraften från bältets rem fördelades jämnt över kroppen, till skillnad från det allmänt förekommande trepunktsbältet, där axeln eller magen/höfterna, beroende på hur bältesdelarna hade spänts fast, fick ta upp all kraft vid en olycka.

ESV står för Experimental Safety Vehicle. Programmet innebar att länder och biltillverkare samverkade i olika projekt för utvecklingen av säkerheten i fordonen. Myndigheter, lagstiftare och biltillverkare samlades en gång om året för ett utbyte av erfarenheter kring sitt arbete till gagn för hela världens trafiksäkerhet.

Volvo och Saab fick tillsammans ett uppdrag, som finansierades av staten, att utvärdera systemen för låsningsfria bromsar.

Department of Transportation gav GM, flygplanstillverkaren Fairchild Hiller och American Machine&Foundry (AMF), som tillverkadetillverkade allt mellan bowlingbanor och kärnreaktorer till Harley-Davidson-motorcyklar i uppdrag att utveckla fordon som skulle möta 82 noggrant specificerade punkter. GM fickdollar medan de två övriga fick full täckning för sina kostnader. Ford valde att gå sin egen väg med utgångspunkt i en bil, som redan fanns i produktion.

Resultatet blev bilar med en totalvikt på 3 ton. Närmast "pansarvagnar"! Och beräknade priser på mellan $1,5 och $3 miljoner.

VESC ett debattinlägg
I den växande rädslan för en kommande oljekris, var detta en omöjlig linje. Volvo inledde sitt arbete 1969 innan ESV-kraven var kända och visade 1972 upp en bil, som med halva vikten hade en nästan lika hög säkerhetsnivå. VESC, som idag framstår som tung och otymplig, blev i den tiden ett 2 (2)

uppseendeväckande inslag i säkerhetsdebattetten och Volvo inbjöds att visa upp sin VESC tillsammans med de andra under en stor transportutställning, Transpo 72,som arrangerades i Washington i maj 1972.

VESC blev ett verktyg för att samla alla idéer och utvecklingsprojekt för ökad säkerhet som fanns i Volvohusen. Även några nya idéer kunde bakas in i bilarna. Tre bilar byggdes fullt ut, medan resten av de tillgängliga karosserna, som egentligen kom från ett nedlagt nybilsprojekt med namnet 1560, kunde användas för olika krockprojekt i Volvos hypermoderna säkerhetscentrum.

Volvo förde till skillnad från de andra tillverkarna in ett annat väsentligt element i VESC. De amerikanska tillverkarna koncentrerade sig enbart på den passiva säkerheten, medan Volvo byggde in sina erfarenheter av utvecklingen av den aktiva säkerheten. Konkret innebar det att stor omsorg lades vid bromsar och styrrespons, alltså bilens uppträdande vid snabba undanmanövrar, väsentlig för att kunna undvika olyckor.

Inte minst detta rönte stor uppmärksamhet hos de amerikanska säkerhetsmyndigheterna.

En intressant detalj är att VESC var försedd med backkamera något som USA nu avser att införa som standard på alla bilar.

Volvo betraktades tack vare VESC-projektet som en global ledare inom bilsäkerhet, vilket lade grunden till den identitet och den starka säkerhetsimage som än idag förknippas med varumärket Volvo.

Ämnen

  • Motor

Taggar

  • säkerhet
  • VESC
  • trafiksäkerhet
  • volvo

Presskontakt

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13

Relaterat material