Pressmeddelande -

Hela VPS företagsledning sätter sig på skolbänken Skräddarsydd högskolekurs i strategiskt nytänkande

Volvo Personbilar Sverige AB (VPS) tar nu ett ovanligt grepp för att bli ännu bättre rustade i den hårda konkurrensen på den nordiska bilmarknaden.
Hela ledningsgruppen för det nordiska marknadsbolaget, bestående av 16 personer, specialdrillas i affärsstrategi av School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

- Vi har varit marknadsledande i Sverige i mer än 50 år, men världen förändras och för att behålla och stärka vår konkurrenskraft på den nordiska hemmamarknaden måste vi arbeta med strategisk förnyelse, säger Thomas Andersson, VD för Volvo Personbilar Sverige AB.

- Vi vill utveckla våra gemensamma styrkor ytterligare, på samma sätt som vi gör med våra bilar. Jag är övertygad om att vi kan bli ännu bättre och effektivare genom att gemensamt lära oss det allra senaste inom affärsstrategiska arbetsmetoder, säger Thomas Andersson, VD för Volvo Personbilar Sverige AB.

- Vi är en kompetent grupp av människor i ledningsgruppen, men det blir sällan tillräckligt med tid över att söka nya kunskaper och individuell utveckling. Det här gemensamma projektet ska ge utrymme för reflektion och nytänkande och vi får också samma plattform att stå på för det framtida arbetet, säger Monika Franke, personalchef för Volvo Personbilar Sverige AB.

Kreativ utveckling
- I samarbete med School of Executive Education, har ett nytt utbildningsprogram - Business Performance Programme - utvecklats för oss som komplett ledningsgrupp. Den akademiska världen och vi kan utvecklas tillsammans. I programmet kommer de skarpaste hjärnorna att förmedla de senaste kunskaperna till oss som vi sedan kan omsätta i verkligheten, säger Thomas Andersson.

- Ledarskapsutbildningar finns det många av, men de är oftast mycket generella och riktade mot enskilda individer från många olika företag. Verksamheten i bilbranschen ställer andra krav på kunskaper inom vissa områden, inte minst i strategiskt tänkande.

- Vår förhoppning är att vi som grupp ska inspireras, att bryta oss loss från invanda branschrutiner, att tänka i nya kreativa banor som leder till affärsområden som våra konkurrenter inte sett, förklarar Thomas Andersson.

Stress-test
Företagets ledningsgrupp kommer att sitta i skolbänken 1-2 dagar var sjätte vecka under året, med en rad föreläsare inom olika kunskapsområden. Delar av VPS verksamhetsstrategier ska även "stress-testas" för att peka ut olika förbättringsområden. Deltagarna får sedan mellan föreläsningstillfällena, enskilt eller i grupp, hemläxor där de ska omsätta och förverkliga de olika teoretiska kunskaperna inom sina respektive ansvarsområden.

- Business Performance Programme kommer med stor sannolikhet att erbjudas även till andra företag, som upplever att de är för operativt fokuserade och att det strategiska tänkandet behöver vitaliseras, säger P O Larsson, chef för School of Executive Education.


Fotnot:
School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.

För mer info om School of Executive Education kontakta P.O Larsson, 031-786 5381.

Volvo Personbilar Sverige. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående varning ändra färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

Klicka på länken nedan för att läsa mer on-line
https://www.media.volvocars.com/go/05f14bf6-8457-4342-ac27-3a9854f07999.aspx

Ämnen

  • Motor

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13