Pressmeddelande -

ISI Wissing undersökning visar: Volvofinans bästa finansbolag - igen

För tolfte året i rad har ISI Wissing genomfört en oberoende undersökning bland beslutsfattare om svenska finansbolag. I årets mätning tilldelades Volvofinans det bästa helhetsbetyget, väsentligt över genomsnittet för branschen. I undersökningen har 632 slumpmässigt utvalda beslutsfattare i företag med fler än 50 anställda svarat på en enkät om vilka finansbolag man känner till. De har gjort en helhetsbedömning av respektive företag samt bedömt vilka egenskaper som är viktiga vid val av leverantör. Volvofinans fick det högsta helhetsbetyget i branschen med ett värderingsindex på 32, vilket är betydligt över branschens genomsnitt på 5. Värderingsindex beräknas genom att man summerar respondenternas betyg.*) Även 2005 placerade sig Volvofinans på första plats i samma undersökning. Volvofinans får mycket starkt betyg i de faktorer som beslutsfattarna anser är viktigast hos ett företag - kvalitet och service. Volvofinans är t.o.m. starkast i branschen även gällande övriga egenskaper som bedömts viktiga avseende varumärke, företagsledning, framtidsutsikter och företagets utveckling. - Vi känner av konkurrensen hårdare än på många år när det gäller bilfinansiering, därför är det extra glädjande att konstatera att Volvofinans upplevs så positivt på marknaden. En av förklaringarna är att vi är specialister i vårt segment och därför kan hålla en hög service- och kunskapsnivå. Samarbetet med svensk Volvohandel och en ständig utveckling av våra produkter och rutiner på alla nivåer i företaget är också förklaringar till att resultatet blir så bra i undersökningen menar Mikael Berggren, marknadschef på Volvofinans. *) Skala 1-5. Alla 5:or + hälften av alla 4:or - 2:or & 1:or. För mer information kontakta Mikael Berggren, AB Volvofinans, 031-83 88 05, epost: mikael.berggren@volvofinans.se 2006-05-23, Informationsavdelningen Volvo Personbilar Sverige AB, Björn Cederström, 031-325 25 21

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13