Pressmeddelande -

Kupéluften i nya Volvo S80 rekommenderas av Svenska Astma- och Allergiförbundet

* "Pollenchock" och höga halter av marknära ozon är rubriker vi kunnat läsa de senaste veckorna och som vållat många människor stora besvär. * Som första bilmodell uppfyller kupéluften i nya Volvo S80 Svenska Astma- och Allergiförbundets högt ställda krav. * Clean Zone Interior Package (CZIP) heter nyheten för sund kupéluft och en ännu behagligare bilupplevelse. - Kriterierna för Astma och Allergiförbundets produktrekommendation innefattar bland annat låga nivåer av formaldehyd, partiklar, olika irriterande och flyktiga kolväten samt lukter, säger Anders Löfvendahl, projektledare på Volvo Personvagnar och specialist på interiör kupémiljö. Astma och allergier blir ett allt vanligare problem i samhället, inte minst bland barn. I västvärlden räknar man med att närmare hälften av befolkningen har någon form av överkänslighet, till exempel mot pollen eller damm. För att erbjuda även överkänsliga personer en sund och trygg kupémiljö lanserar nu Volvo Personvagnar Clean Zone Interior Package (CZIP). Kupéluften ventileras automatiskt I Clean Zone Interior Package ingår en fjärrstyrd automatisk kupéventilation. Den startar när bilen öppnas med fjärrkontrollen och vädrar effektivt ut eventuella emissioner och starka dofter och bidrar därigenom till en sundare kupémiljö. Funktionen avtar gradvis allt eftersom flyktiga ämnen från interiöra komponenter och textilier minskar. Anders Löfvendahl berättar att en av de största utmaningarna i projektet har varit att hålla halterna av kolväten inne i kupén låga. - I varmt klimat avdunstar flyktiga kolväten från plaster och textilier. Dessa ämnen kan vara irriterande för överkänsliga och för att klara Astma- och Allergiförbundets kriterier är den automatiska fläkten en förutsättning, säger Anders. Sensor känner av luftföroreningar - Volvos luftkvalitetssystemet IAQS består av ett filter och en sensor, berättar Anders. Filtret är impregnerat med aktivt kol och filtrerar bort partiklar som till exempel pollen i den inkommande luften. Det aktiva kolet tar upp gaser och obehagliga dofter och renar exempelvis inkommande luft från marknära ozon upp till hela 99 procent. - Sensorn känner av förekomsten av ämnen som kvävedioxid, kolmonoxid och kolväten i den omgivande luften och stänger luftintaget om halterna blir höga, fortsätter Anders. På detta sätt bidrar systemet till renare luft inne i bilen och minskar risken för att orsaka besvär hos astmatiker, allergiker och andra överkänsliga. Lättstädad interiör - Vårt samarbete med Astma- och Allergiförbundet har givit oss en mycket bättre bild av vilka behov en person med astmatiska eller allergiska besvär har, säger Anders. Ett exempel är dammansamlingar, som är ett betydligt större problem än vad vi trodde när projektet började. Därför har vi gjort interiören i nya S80 så lättstädad som möjligt och vi har undvikit dammsamlande ytor som textilmattor. I stället används mattor av allergianpassad naturgummi i både kupén och bagageutrymmet. De är lättare att rengöra och att hålla dammfria. Ren interiör i alla Volvobilar Clean Zone Interior Package som rekommenderas av Svenska Astma- och Allergiförbundet är till en början tillgängligt som tillval till nya S80. Successivt kommer CZIP att erbjudas på flera modeller. Redan i dag lever alla Volvomodeller upp till höga krav på en sund kupémiljö. Volvos klädslar och interiöra textilier uppfyller kraven enligt Öko-Tex Standard 100 - en internationell standard som är mycket restriktiv mot en rad allergiframkallande ämnen. - Lädret är garvat i en process som använder vegetabiliska ämnen i stället för krom, som är det dominerande inom läderindustrin. Interiördetaljer i metall är dessutom testade för kontaktallergier, avslutar Anders Löfvendahl. Svenska Astma- och Allergiförbundet är en oberoende svensk folkrörelse som arbetar för ett allergi- och astmavänligare samhälle bland annat genom att informera, utbilda och stödja forskning om astma och allergier. 2006-05-19, Informationsavdelningen, Bo Larsen, 031-325 25 68

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13