Pressmeddelande -

Nya Volvo V40 - Säkerhet & Support: Den mest intelligenta och säkra Volvon hittills

Nya Volvo V40 kombinerar säkerhets- och supportsystemen från större Volvomodeller med flera nya, avancerade tekniklösningar. Resultatet är en unik uppsättning intelligent teknik.

Bland de nya funktionerna finns världsnyheter som krockkudde för fotgängare, Lane Keeping Aid med automatisk styrning, en smart parkeringshjälp, automatisk information om vägskyltar, automatisk ljusreglering och ett radarsystem som håller ett öga på korsande trafik bakom bilen.

Nya V40 har också det banbrytande systemet Pedestrian Detection med full autobroms och ett vidareutvecklat City Safety, som förhindrar kollisioner i låg hastighet, är nu aktivt upp till 50 km/h.

Parkeringsassistent - systemet som hjälper dig fickparkera

En undersökning av forskningsinstitutet TNS har visat att en tredjedel av Europas bilförare har problem med fickparkering. I en liknande undersökning av det brittiska försäkringsbolagetelephant.co.uk, uppgav cirka två tredjedelar av de intervjuade förarna att de kände sig osäkra när de skulle fickparkera.

Det nya parkeringsstödet Parkeringsassistent gör det enkelt att fickparkera. Tekniken styr bilen på plats medan föraren sköter växlingen och kontrollerar hastigheten.

Parkeringstekniken använder sensorer som är riktade framåt, bakåt och åt sidorna.

När föraren aktiverar Parkeringsassistenten börjar sensorerna skanna bilens sida. När en lucka som är minst 1,2 gånger bilens längd upptäcks får föraren en ljudsignal och uppmanas stanna med ett meddelande i instrumentklustret.

Displayen vägleder föraren via text och bilder i instrumentklustret tills bilen har parkerats korrekt. Föraren lägger i backen och fortsätter kontrollera bilens hastighet, medan Parkeringsassistenten tar över ratten. När parkeringen har utförts informeras föraren med en ljudsignal och ett textmeddelande.

Helt nya Volvo V40 kan också utrustas med en bakåtriktad parkeringskamera och parkeringssensorer fram och bak.

Lane Keeping Aid - hjälper föraren att hålla kursen

Studier visar att många olyckor äger rum i synbart okritiska trafiksituationer och bra väder på grund av trötta eller distraherade förare - eller förare som drabbas av plötslig sjukdom. Cirka 30 procent av alla olyckor i Volvo Personvagnars databas är olyckor där föraren kör av vägen. Cirka 75 procent av dessa olyckor sker på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller mer.

Nya Lane Keeping Aid i V40 hjälper föraren att hålla sig på rätt spår. Systemet lägger på ett extra vridmoment i styrkolonnen när bilen kommer i närheten av en körfältsmarkering. Systemet är aktivt i hastigheter mellan 65 km/h och 200 km/h.

Den framåtriktade kameran övervakar vägmarkeringarna till vänster och höger. Lane Keeping Aid registrerar bilens färd mellan markeringarna och ingriper om föraren oavsiktligt är på väg att lämna filen.

Som ett första steg lägger systemet ett visst vridmoment på ratten för att hjälpa föraren styra tillbaka på avsedd kurs. Om bilen korsar markeringarna får föraren en distinkt varning via kraftiga, kännbara vibrationer i ratten.

Förbättrad BLIS (Blind Spot Information System) - för bättre sikt

Nya V40 är den första bilen från Volvo med en vidareutvecklad variant av BLIS - som varnar för fordon i döda vinkeln. Systemet är radarbaserat. Tekniken kan nu även varna föraren för fordon som närmar sig snabbt bakifrån upp till 70 meter bakom bilen. Naturligtvis får föraren fortfarande information om fordon i döda vinkeln på båda sidor om bilen.

BLIS hjälper föraren att undvika potentiellt farliga manövrer i samband med filbyte.

Det vidarutvecklade BLIS har radarsensorer placerade i bilens bakre hörn, bakom stötfångaren. Radarsensorerna skannar hela tiden området bakom och längs med fordonet.

Varningssignalerna kommer från lysdioder (LED) placerade i de båda A-stolparna. En fast lysande diod visar att radarsystemet följer ett fordon i den övervakade zonen. Den andra varningsnivån - blinkande lysdiod - utlöses om föraren aktiverar blinkers medan den första varningen är aktiv.

Cross Traffic Alert - håller ryggen fri

Systemet Cross Traffic Alert utnyttjar radarsensorerna bak på bilen för att varna föraren för korsande trafik när han eller hon ska backa ut från en parkeringsplats. Detta är särskilt användbart i trånga utrymmen med mycket trafik där sikten åt sidorna kan vara begränsad på grund av byggnader, växter eller parkerade bilar.

Systemet varnar för trafik upp till 30 meter från bilen. Det kan även upptäcka mindre föremål som cyklar och fotgängare, men inte alltid och bara på kortare håll. Föraren varnas med en ljudsignal och en ljussignal på mittdisplayen så länge som det upptäckta fordonet finns kvar i zonen.

Road Sign Information - ett extra "öga" på trafikmiljön

Hög hastighet är en bidragande orsak till en betydande andel av alla trafikolyckor med dödlig utgång. Studier som utförts av det europeiska trafiksäkerhetsobservatoriet ERSO visar att hastigheten är en bidragande orsak i 30 procent av alla trafikolyckor med dödlig utgång. Enligt en undersökning av Vägverket skulle mellan 100 och 150 liv kunna räddas på de svenska vägarna varje år om förarna höll hastighetsgränserna.

Tekniken Road Sign Information hjälper föraren genom att visa information om vägmärken på instrumentdisplayen. Den framåtriktade kameran kan upptäcka skyltar för hastighetsbegränsning och "omkörning förbjuden". Skyltikonen visas tills ett annat vägmärke upptäcks.

Systemet kan kombineras med en funktion som varnar för hög hastighet med en visuell signal på hastighetsmätaren om hastighetsgränsen överskrids.

Active High Beam - mindre stress vid mörkerkörning

Den nya tekniken med automatisk ljusreglering i nya Volvo V40 hjälper föraren utnyttja helljuset effektivare. Det växlar också automatiskt mellan hel- och halvljus vid rätt tillfälle.

Active High Beam utnyttjar en framåtriktad kamera i kombination med sofistikerad bildbehandling för att ge föraren bästa tänkbara sikt i mörker.

Kameran övervakar andra fordons strålkastare och baklyktor. Ett avancerat bildbehandlingsprogram analyserar uppgifterna och ger information om andra fordons position och färdriktning. Den analysen ligger sedan till grund för det automatiska bytet mellan halv- och helljus.

Nya V40 kan också utrustas med aktiva xenonljus- vridbara strålkastare som följer vägens kurvor och svängar.

Sikten i dåligt väder kan också förbättras med en eluppvärmd vindruta och en regnsensor som automatiskt startar och reglerar vindrutetorkarna när det regnar.

Adaptiv farthållare och avståndsvarning - håller distansen

Nya Volvo V40 kan utrustas med adaptiv farthållare (ACC, Adaptive Cruise Control) som automatiskt håller ett förinställt avstånd till framförvarande bil med hjälp av radar.

Föraren ställer in önskad maxfart och väljer ett tidsintervall till fordonet framför. När radarsensorn upptäcker ett långsammare fordon anpassas hastigheten automatiskt till det framförvarande fordonets hastighet.

Funktionen Queue Assist på bilar med automatlåda behåller det inställda avståndet ända ner till stillastående, vilket gör systemet synnerligen användbart även i långsamma köer med upprepade start och stopp.

Distance Alert är en funktion som hjälper föraren hålla avståndet till fordonet framför. Via knappar på ratten väljer föraren mellan fem olika tidsintervall. Det valda avståndet visas i hastighetsdisplayen. En ljussignal i vindrutedisplayen varnar föraren om avståndet till framförvarande bil blir för kort.

Pedestrian Detection - unikt i klassen

Olyckor med fotgängare sker varje dag i våra allt intensivare trafikmiljöer. I Europa är 14 procent av alla som dödas i trafiken fotgängare. Motsvarande siffra för USA är 12 procent och i Kina är andelen över 25 procent.

Pedestrian Detection med full autobroms är en teknik som kan upptäcka om en fotgängare kliver ut på vägen framför bilen. Om föraren inte reagerar i tid kan bilen varna och bromsa automatiskt. Ingen annan bil i klassen har en liknande teknik.

Pedestrian Detection med full autobroms har en radarenhet som integrerats i bilens grill, en kamera framför den inre backspegeln och en central styrenhet. Radarn har till uppgift att upptäcka en fotgängare eller ett fordon framför bilen och att avgöra avståndet. Kameran avgör vilken typ av föremål det är.

Tack vare den avancerade radarns breda synfält kan fotgängare som är på väg att gå ut i körbanan upptäckas i ett tidigt skede. Den innovativa tekniken har programmerats för att urskilja fotgängarens rörelsemönster och beräkna om vederbörande väntas gå ut på vägen framför bilen. Systemet kan upptäcka fotgängare som är minst 80 cm långa.

I en nödsituation varnas föraren först av en ljudsignal kombinerad med ett blinkande ljus på vindrutedisplayen. Om föraren inte reagerar på varningen och en påkörning är omedelbart förestående bromsar bilen automatiskt med full bromskraft.

Pedestrian Detection med full autobroms kan undvika en kollision med fotgängare vid hastigheter upp till 35 km/h om föraren inte reagerar i tid. Vid högre hastigheter sänker systemet bilens hastighet så mycket som möjligt före kollisionen.

Statistiken visar att bilens hastighet har stor betydelse för kollisionens effekter. Lägre hastighet i kollisionsögonblicket betyder att risken för allvarliga skador minskar kraftigt.

Krockkuddar för fotgängare - en världsnyhet

För att lindra konsekvenserna om en kollision med en fotgängare är oundviklig har nya Volvo V40 som första bil i världen ett helt nyutvecklat system med krockkuddde för fotgängare. Pedestrian Airbag Technology fungerar så här:

Sensorer i främre stötfångaren registrerar den fysiska kontakten mellan bilen och fotgängaren. Bakdelen av motorhuven öppnas, samtidigt som den lyfts upp av den utlösta krockkudden.

Den uppblåsta krockkudden täcker området under den upplyfta motorhuven plus cirka en tredjedel av vindrutan och nedre delen av A-stolpen.

Motorhuven och luftkudden hjälper till att minska risken för allvarliga skador på fotgängare.

Kollisionsvarning och autobroms - med full bromskraft

Upp till 90 procent av alla trafikolyckor orsakas av distraktion. Hälften av alla förare som kör på ett annat fordon bakifrån bromsar överhuvudtaget inte före kollisionen.

Pedestrian Detection med full autobroms har utvecklats ytterligare i systemet för kollisionsvarning med autobroms som redan introducerats av Volvo Personvagnar. Nya V40 kan även upptäcka, varna och automatiskt bromsa om bilen riskerar att krocka med ett framförvarande fordon.

Syftet med larmsignalen är att varna föraren så att han eller hon kan bromsa för att undvika faran. Om föraren inte reagerar i tid på varningen aktiverar systemet automatiskt full bromskraft.

Med autobroms kan kollisionen undvikas helt om hastighetsskillnaden mellan de båda fordonen är högst 35 km/t.

Kollisionsvarning och autobroms bedömdes vara världens bästa system för automatisk bromsning i ett test som utfördes av den tyska organisationen ADAC 2011. För nya V40 har autobromssystemets prestanda vid högre hastigheter förbättrats jämfört med tidigare versioner.

City Safety - nu aktivt upp till 50 km/t

Påkörningar bakifrån är vanliga i tät stadstrafik och i samband med kökörning. Cirka 75 procent av alla dessa kollisioner inträffar vid hastigheter under 30 km/h och i 50 procent av fallen har föraren inte bromsat alls före kollisionen.

Fördelarna med City Safety-tekniken dokumenterades 2011 i en annan undersökning från IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) som visade att systemet minskade antalet kollisioner med drygt 20 procent.

Försäkringsärenden där en Volvo XC60 varit inblandad visar att City Safety sänker kostnaderna för ersättning för personskada med cirka 50 procent medan kostnaderna för fordonsreparationer minskade med över 20 procent.

Nya V40 är den första bilen från Volvo som har ett uppgraderat City Safety-system. Systemet är nu aktivt i hastigheter upp till 50 km/h (tidigare 30 km/h).

City Safety håller ett vakande öga på framförvarande trafik med hjälp av en lasersensor som integrerats i vindrutans överdel i höjd med backspegeln.

Bilen bromsar automatiskt om föraren inte reagerar i tid när fordonet framför sänker farten, stannar eller om föraren kör för fort mot ett stillastående fordon.

Kollisionen kan undvikas helt om den relativa hastighetsskillnaden mellan de båda fordonen är lägre än 15 km/t. Om hastighetsskillnaden ligger mellan 15 och 50 km/t sänks kollisionshastigheten för att minska konsekvenserna av kollisionen.

En studie av det svenska försäkringsbolaget Volvia visar att de Volvobilar som är utrustade med City Safety är inblandade i cirka 20 procent färre påkörningar bakifrån än bilar utan autobroms.

Driver Alert Control - systemet som upptäcker och varnar trötta förare

Studier av den tyska försäkringsorganisationen GDV visar att var fjärde olycka på tyska Autobahn orsakas av trötta förare. Olycksstatistik från Vägförvaltningen pekar på att trötta förare orsakar upp till 30 procent av alla olyckor.

Driver Alert Control har konstruerats för att upptäcka och varna trötta förare. Systemet kan också spåra andra situationer där föraren distraheras.

Systemet består av en kamera, ett antal sensorer och en kontrollenhet. Kameran mäter kontinuerligt avståndet mellan bilen och vägmarkeringarna. Sensorerna registrerar bilens rörelser. Kontrollenheten lagrar informationen och beräknar om föraren riskerar att tappa kontrollen över fordonet.

Om risken bedöms som hög varnas föraren med en ljudsignal. I bilens informationsdisplay visas ett textmeddelande och en ikon i form av en liten kaffekopp som uppmanar föraren att ta en paus.

Heltäckande krocksäkerhetsfunktioner - inklusive ny krockkudde för knäna

Nya Volvo V40 är också utrustad med krocksäkerhet i världsklass, till exmpel en säkerhetsbur med effektiva deformationszoner och olika typer av höghållfast stål.

Försträckare för säkerhetsbältena är standard i framsätet och baksätets ytterplatser. Framsätena är dessutom utrustade med pisksnärtskyddet WHIPS för att förebygga nackskador. Både föraren och framsätespassageraren skyddas av tvåstegs krockkuddar. Sidokrockkuddar har integrerats i framsätenas ryggstöd.

Förarsidan är dessutom utrustad med en ny krockkudde för knäna. Den har monterats i instrumentpanelen ovanför pedalerna och löser ut tillsammans med de övriga krockkuddarna vid en eventuell frontalkollision.

Rundslagningsskyddet Roll Over Protection System omfattar en robust kaross, försträckare och uppblåsbara gardiner (IC). De uppblåsbara gardinerna täcker båda sidor, från A-stolpen till C-stolpen vid påkörning snett framifrån, från sidan eller vid rundslagning.

En sensor som mäter kollisionshastigheten samlar in information och tolkar uppgifterna före kollisionen för att förbereda skyddssystemen - bälten och krockkuddar - för den förväntade kollisionskraften vid kollisioner i låg eller medelhög hastighet.

ISOFIX-fästen är standard i baksätet och Volvo Personvagnar erbjuder utprovade barnstolar i åldrarna från nyfödda till tio år.

Personal Car Communicator

Nya V40 kan fås med fjärrkontrollen Personal Car Communicator som gör det möjligt att starta utan nyckel. Fjärrkontrollen kan både skicka och ta emot signaler och förse föraren med lås- och larminformation. Inställningarna för förarsätet och ytterbackspeglarna lagras i minnet när man låser bilen.

Citat

Thomas Broberg, säkerhetsexpert vid Volvo Personvagnar:

"Nya V40, den mest kompakta bilen bland våra V-modeller, har klassledande säkerhet. Den har också fler intelligenta stödsystem än någon tidigare Volvo. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga vår vision att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020."

"Volvo leder utvecklingen av spetsteknik som hjälper föraren undvika kollisioner. All teknik har byggts upp runt föraren och hjälper honom eller henne att hålla sig alert och informerad för att kunna undvika kollisioner och farliga situationer. Nya V40 är den första bilen i vårt modellurval med en teknik som aktivt hjälper föraren att styra ur en akut situation."

"De intelligenta säkerhetssystemen samverkar för att körningen ska bli behagligare och säkrare. De har konstruerats för att varna för farliga situationer och vid behov kan de också ingripa i kritiska lägen. Där en kollision är oundviklig finns det säkerhetsfunktioner som kan mildra konsekvenserna. Det innebär emellertid inte att de sofistikerade systemen tar över körningen. Huvuduppgiften är att stödja föraren och få honom eller henne att uppleva körningen som bekvämare och mindre komplicerad."

Ämnen

  • Motor

Taggar

  • säkerhet
  • v40
  • support

Presskontakt

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13