Pressmeddelande -

Volvo Personbilar Sverige AB överlåter BIMA verkstadsutrustning till OPUS Gruppen


Bo Larsen, blarsen3@volvocars.com
Datum 2008-11-26

Volvo Personbilar Sverige AB och OPUS EWJ Svenska AB har idag tecknat avtal som innebär att OPUS Gruppen tar över den del i Bilmateriel AB (BIMA) som bedriver verksamhet med försäljning av verkstadsutrustning till såväl Volvohandeln som fristående verkstadsföretag. I samband med övertagandet 2009-01-01 namnändras också verksamheten till OPUS BIMA AB.

- Som ett led i den organisationsöversyn som pågår inom Volvo Personbilar Sverige AB sker även viss omstrukturering av verksamheten för att på bästa sätt möta framtidens utmaningar, säger Thomas Andersson, VD för Volvo Personbilar Sverige AB.

- I en tid av neddragningar är det naturligt att det sker en koncentration på kärnverksamheten. BIMA verkstadsutrustning, är idag till hälften aktivt på marknaden utanför Volvo Personbilars återförsäljarnät och BIMAS:s verksamhet med verkstadsutrustning är inte av den karaktären att det är av avgörande betydelse om vi själva äger verksamheten eller ej.

- OPUS-koncernen, har stort förtroende hos Volvo Personbilar. För många av BIMA:s medarbetare är det ett välkänt företag med gott renommé på marknaden, fortsätter Thomas Andersson.

- Det är Volvo Personbilars absoluta övertygelse att det 5-åriga samarbetsavtal som tecknats i samband med överlåtelsen, inte bara ska bidra till en fortsatt gemensam god utveckling, utan också utgöra en stabil grund för kontinuitet i BIMAs affärsprofil och service till svensk Volvohandel och övrig svensk verkstadsnäring.

- OPUS har sedan starten 1990 samarbetat med BIMA och vi känner verksamheten mycket väl. Övertagandet av BIMA är ett led i vår tillväxtstrategi och positionering inför avregleringen av bilprovningen i Sverige. Vi skall arbeta för att både gamla och nya kunder skall se fördelar och se nya "OPUS BIMA" som sitt främsta val. I Opus koncernen ingår även service företaget J&B Maskinservice vilket gör att OPUS även kan ge kunden totalerbjudanden inkluderande service säger Magnus Greko, VD och koncernchef för OPUS koncernen.

Praktiskt kommer övergången att innebära att 18 personer från BIMA verkstadsutrustning påbörjar ny anställning hos OPUS BIMA från årsskiftet.

Den del i BIMA som bedriver verksamhet med bilrelaterade produkter kvarstår oförändrat som en del av Volvo Personbilar Sverige AB.

För ytterligare information:

Bo Larsen, 031-325 25 68 alt. blarsen3@volvocars.com

Magnus Greko, 031-748 34 91 alt magnus.greko@opus.se

 

 


Volvo Personbilar Sverige. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående varning ändra färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

Klicka på länken nedan för att läsa mer on-line
https://www.media.volvocars.com/go/42ceab40-0ade-4d7e-b9c5-974dfb46f9e7.aspx

Ämnen

  • Motor

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13