Pressmeddelande -

Volvo Personvagnar AB redovisar vinst för 2010 - och den positiva trenden fortsätter under första kvartalet 2011

För helåret 2010 uppgick rörelseresultatet till 2 340 miljoner kronor, en förbättring med 7 525 miljoner kronor jämfört med föregående år.

– Jag är mycket nöjd över att allt engagemang och alla insatser som gjorts inom företaget har lett till ett positivt resultat. Under 2010 vände den negativa trenden på fordonsmarknaden och vi är återigen ett lönsamt företag, säger Stefan Jacoby, vd för Volvo Personvagnar AB.

Förbättringen av rörelseresultatet med 7,5 miljarder SEK förklaras främst av högre volymer och gynnsam nettoprissättning, vilket delvis motverkades av ökade kostnader. Omsättningen för 2010 uppgick till 113 miljarder SEK, en ökning med 17,4 miljarder SEK jämfört med föregående år.

Försäljningen ökade med 11,6 procent till 373 525 bilar, jämfört med 334 808 bilar år 2009. I Kina ökade försäljningen, jämfört med 2009, med 36,2 procent och i Norden med 29 procent. Europa växte med 10,4 procent och marknadsandelen förbättrades med 0,14 procentenheter till 1,2 procent. I USA sjönk volymen med 12,2 procent till 53 952 sålda bilar, jämfört med 61 246 under 2009.

Försäljningstillväxten beror huvudsakligen på ett utmärkt produktutbud och starka marknadsstrategier:

  • Framgångsrik lansering av helt nya S60- och V60-modeller
  • Fortsatt global framgång för XC60 Crossover, Volvos bästsäljande modell
  • Stark efterfrågan på Volvos omfattande utbud av bränslesnåla DRIVe-modeller i Europa

För första kvartalet 2011 uppvisade Volvo Personvagnar ett rörelseresultat på 640 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 280 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2010, i huvudsak beroende på ökad försäljning, marknadseffektivitet och en kontrollerad ökning av kostnader. Kostnadsutvecklingen förklaras med investeringar i produktutveckling och marknadsföring som ska stödja Volvo Personvagnars expansionsplaner.

Försäljningen steg med 13,7 procent till 106 827 bilar. Volymtillväxt noterades i samtliga regioner - Norden ökade med 22,9 procent, Kina med 10,5 procent, Nordamerika med 9,1 procent, Europa med 9,7 procent och Övriga världen med 27,6 procent jämfört med 2010. Marknadsandelen steg i Norden med 1,09 procentenheter och i Europa med 0,09 procentenheter.

För helåret 2011 väntas försäljningen fortsätta att växa. Valutakursrörelser och en osäkerhet gällande priser på råmaterial kan påverka resultatet. Produktionen kommer att öka i både Torslanda och Gent, och Volvo Personvagnar tillkännagav nyligen att företaget behöver nyanställa 1 200 medarbetare för att klara expansionsplanerna, framför allt inom produktutveckling. I Kina planerar Volvo Personvagnar en ny fabrik i Chengdu, ett nytt kinesiskt huvudkontor med stabsfunktioner i Shanghai samt en kraftigt utbyggd återförsäljarorganisation.


Eventuella frågor besvaras av:
Presschef på Volvo Personvagnar AB, Per-Åke Fröberg 031 - 59 65 25

Volvo Personbilar Sverige. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående varning ändra färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

Ämnen

  • Motor

Kategorier

  • volvo personbilar
  • vinst
  • redovisning
  • rörelseresultat

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13