Volvo Personvagnar börjar sälja Volvo V60 Plug-in Hybrid 2012

Pressmeddelande -

Volvo Personvagnar börjar sälja Volvo V60 Plug-in Hybrid 2012

I början av 2011 presenterade Volvo Car Corporation V60 Plug-in Hybrid - en praktiskt taget produktionsklar bil med koldioxidutsläpp under 50 g/km.

Laddhybriden kommer att lanseras på marknaden 2012 och är resultatet av ett nära samarbete mellan Volvo Personvagnar och den svenska elkraftsleverantören Vattenfall.

- Varken näringslivet eller samhället kan tackla klimatförändringarna på egen hand. Det är vår uppgift att utveckla bilar med minimerade koldioxidutsläpp, men det är samhället i sin helhet som måste skapa en hållbar framtid. Det här projektet visar hur samarbetet mellan expertis på olika områden tar oss närmare en övergång från individuella produkter med låga koldioxidutsläpp till en klimatsmart livsstil, säger Stefan Jacoby, VD vid Volvo Personvagnar.

I januari 2007 startade Volvo Personvagnar och Vattenfall AB ett industriellt partnerskap med syfte att testa och utveckla laddhybrider. Detta gränsöverskridande initiativ resulterade i ett samägt bolag - V2 Plug-in-Hybrid Vehicle Partnership.

Halverade CO2-utsläpp, oförändrad körglädje

Utvecklingsarbetet har finansierats gemensamt. Nu står projektet på tröskeln till att presentera marknadens första laddhybrid med dieselmotor. Det är en attraktiv biltyp som ger användaren det bästa egenskaperna både hos en elbil och en dieseldriven bil; mycket låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp, kombinerat med lång räckvidd och bra prestanda.

- En viktig aspekt av detta projekt var att behålla Volvo V60-modellens utmärkta körglädje, höga säkerhet och komfort. Samtidigt halveras de genomsnittliga CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen jämfört med vad som finns på marknaden idag, säger Stefan Jacoby.
Han fortsätter:

- Vi tar ytterligare ett steg mot vår vision "DRIVe Towards Zero", det vill säga vi arbetar för nollutsläpp på sikt. Faktum är att när V60 Plug-in Hybrid körs enbart på el och laddas med förnyelsebar el, så har vi redan nått det målet.

Lägre bränslekostnader

När den drivs med enbart el har V60 Plug-in Hybrid en räckvidd på 50 km. Bilens totala räckvidd är upp till 1 200 km. Koldioxidutsläppen ligger på i snitt 49 gram per kilometer (NEDC, EU blandad körning) och bränsleförbrukningen är 1,9 liter per 100 km.

På grund av de hög batterikostnad är laddhybriden dyrare än Volvo V60 med en konventionell förbränningsmotor. Å andra sidan är bränslekostnaden en tredjedel jämfört med förbränningsmotorn. Kostnaden för att köra på el i Sverige har beräknats till cirka 2,50 kronor milen. Den exakta kostnaden skiljer sig mellan olika marknader.

V60 Plug-in Hybrid kan laddas via ett vanligt eluttag i hemmet eller där den står parkerad. Laddningstiden är cirka fem timmar när den laddas hemma.

Elektriciteten ger en mängd fördelar

Elektrifieringen av transportsektorn är ett viktigt steg i kampen mot klimatförändringarna. Elektricitet är ett mycket fördelaktigt fordonsbränsle:

 • En elektrisk motor är nästan fyra gånger effektivare än en vanlig förbränningsmotor. Detta innebär att en eldriven bil förbrukar mindre energi och därför orsakar mindre utsläpp. Detta gäller även när den drivs med el som till en del framställs med fossila bränslen.
 • Den europeiska elproduktionen har ett utsläppstak. Detta innebär att även om alla fordon skulle köras på el skulle elproduktionen inte få öka koldioxidutsläppen. Utsläppstaket kommer att sänkas gradvis med tiden.
 • El är en utmärkt energikälla. Det finns ingen risk att den tar slut och den kan produceras praktiskt taget helt utan CO2-utsläpp. Vattenfall arbetar exempelvis på att halvera bolagets utsläpp till 2030 och bli klimatneutralt 2050.
 • Utsläppen från miljoner avgasrör överförs till ett litet antal produktionsanläggningar som är enklare att kontrollera och som drivs enligt EU:s handel med utsläppsrättigheter, något som inte tillämpas på transportsektorn för närvarande.
 • Elfordon förbrukar relativt lite el och konsumtionsökningen täcks mer än väl av de ambitiösa expansionsplanerna för förnyelsebara energikällor i hela Europa. En enda vindkraftstation producerar till exempel tillräckligt mycket förnyelsebar energi för att driva 3 000 elbilar. Vattenfall kommer att erbjuda dem som köper en Volvo Plug-in Hybrid ett kontrakt som omfattar el från förnyelsebara källor.

Produktionen av förnyelsebar el ökar snabbt
Produktionen av förnybara bränslen ökar snabbt. Vindkraften introduceras kommersiellt i stor skala och fortsätter att expandera, biobränslen kommer att ersätta fossila bränslen på bred front, vågkraft förväntas kunna användas kommersiellt inom tio år och ny teknik för att rena CO2-utsläpp från koleldade kraftverk är under utveckling.

Hos Volvo personvagnar drivs arbetet med V60 Plug-in Hybrid parallellt med utvecklingen av Volvo C30 Electric, som körs enbart på el.

- Biltyperna kompletterar varandra. Med en laddhybrid är föraren helt oberoende av laddningsstationer vid längre körsträckor. Den framtida elbilsmarknaden kommer att innehålla en mix av rena elbilar och plug-in hybrider, säger Stefan Jacoby.

Det tredje benet i Volvo Cars elektrifieringsstrategi är att förse den kommande motorgenerationen med hybridteknik.

Ämnen

 • Motor

Taggar

 • volvo car corporation
 • v60 plug-in hybrid
 • koldioxidutsläpp
 • laddhybriden
 • klimatförändringarna

Presskontakt

Annika Bjerstaf

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13

Relaterat material