Pressmeddelande -

Volvo sänker servicekostnaderna kraftigt från modellår 2007

Bilder finns även på https://www.media.volvocars.com/ - klicka på svenska flaggan - fotoarkiv. * Optimerat innehåll * Anpassad underhållsservice för de som kör lite per år * Volvo Original Service ger förlängd Volvo Assistans Från och med modellår 2007 sänker Volvo Personbilar Sverige servicekostnaderna kraftigt på alla nya Volvobilar. I runda tal handlar det om 30 procent tidsminskning för normalservice över tiden. - Vi har lyssnat på våra kunder och sett över serviceprogrammen med målsättningen att minska tidsåtgången som krävs för att genomföra det ordinarie underhållet. De förändrade serviceprogrammen innebär dock inte att vi ger avkall på de mål vi har med underhållsservicen. Servicen ska säkerställa bilens funktion, säkerhet och värde, säger Åke Bengtsson, chef för Teknisk Service inom Volvo Personbilar Sverige. Exakt hur mycket billigare det blir för Volvoägarna går inte att ange i kronor, eftersom det råder fri prissättning på verkstadstjänster. Generellt kan sägas att de omarbetade serviceprogrammen har lett till att tidsåtgången för en normalservice i snitt minskat med mer än en halvtimma. - Vi har optimerat serviceprogrammen genom att förlänga intervallen mellan vissa servicepunkter som vi av erfarenhet vet inte behöver kontrolleras vid varje service, speciellt för de kunder som inte kör så långt på ett år. Dessutom kan Volvoverkstäderna för den kund som kör mindre än halva den angivna körsträckan för en årlig underhållservice erbjuda vad vi kallar en anpassad service vart annat år, vilket ger ytterligare tidsminskning och lägre servicekostnad, förklarar Åke Bengtsson. Volvo Original Service ger förlängd Volvo Assistans Ytterligare en nyhet som förbättrar bilägandet för Volvoägarna, är att den som låter en auktoriserad Volvoverkstad utföra servicen, automatiskt får förlängd Volvo Assistans. Volvokunder får sedan 1998 tre års fri Volvo Assistans i samband med nybilsköpet. Nu får även ägare till begagnade Volvobilar samma trygghet. Det enda som krävs är att bilen är maximalt sex år gammal och att den servas hos en auktoriserad Volvoverkstad. Volvo Assistans är en mobilitetsgaranti som ger rätt till kostnadsfri hjälp vid olika typer av produktrelaterade driftsstopp som mekaniska eller elektriska fel. Den gäller också vid bensinstopp, punktering, borttappad nyckel och tomt batteri. Den gäller såväl i Sverige som i de flesta europeiska länder. I första hand får kunden hjälp på plats, i andra hand erhåller kunden en hyrbil för att snabbt kunna fortsätta sin resa. Hjälpen kommer efter ett telefonsamtal till Volvo Assistans. Förlängd Assistans träder automatiskt i kraft efter utförd Volvo Original Service hos en auktoriserad Volvoverkstad och gäller 12 månader från servicetillfället, det vill säga fram till nästa ordinarie servicetillfälle. Om bilen är två men inte tre år gäller Förlängd Assistans i 12 månader från servicetillfället. Det betyder i praktiken att om bilens lämnas in för service när den är exempelvis 2,5 år så gäller först Nybilsassistansen i sex månader och sedan med Förlängd Assistans i ytterligare sex månader. Görs därefter en ny Volvo Original Service förlängs Assistansen ytterligare ett år, men som mest till det att bilen fyller sex år. Förmånen följer självklart bilen om den säljs vidare. Den nye ägaren får automatiskt information om vad som gäller. Förlängd Volvo Assistans ersätter försäkringsbolaget Volvias' Assistansförsäkring som haft samma serviceinnehåll men inte varit kopplad till Volvo Original Service och inte heller varit kostnadsfri. För ytterligare frågor kontakta Bo Larsen, 031-325 25 68 Bildtext (Volvoverkstad.jpg): Från och med modellår 2007 sänker Volvo servicekostnaderna på alla nya Volvobilar. Tidsåtgången för en normalservice minskar i snitt med drygt en halvtimma. Foto Lennart Pettersson. 2006-05-18, Informationsavdelningen, Björn Cederström, 031-325 25 21

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Annika Bjerstaf

Presskontakt Press Manager Mobil: +46 708 66 86 13