Pressmeddelande -

Västmanland behöver fler nya företag

Intresset för att starta företag ökar. Nya siffror från Nyföretagarbarometern visar på en ökning av antalet nystartade företag med nästan tio procent under årets första två månader jämfört med samma period 2009. Men i Västmanland minskar nyföretagandet.
Där har nyföretagandet minskat med 3,7 procent jämfört med samma period förra året. Dessutom är nyföretagandet i Västmanland bland det lägsta i Sverige och ligger långt ner på listan tillsammans med ett par norrlandslän. En förklaring kan vara att Västmanland under lång tid dominerats av storföretag som stått för en stor del av tillväxten och skapat nya jobb i regionen. För att Västmanland ska fortsätta vara en stark tillväxtregion behövs fler entreprenörer som startar företag.

Just nu pågår antagningen runt om i länet till Kick Start Västmanland som vuxit till ett av Sveriges största nyföretagarprogram. Sedan förra året drivs programmet som ett regionalt samarbete mellan länsstyrelsen, kommunerna i länet och Västerås Science Park. 
- Det är viktigt att fånga upp nya idéer som har möjlighet att utvecklas till livskraftiga företag. Sedan programmet startade för drygt tio år sedan har närmare 300 nya bolag bildats och många av dem har utvecklats till framgångsrika företag som expanderat både nationellt och internationellt, säger Petra Ärlsjö, projektledare för Kick Start Västmanland.

Ett annat glädjande besked är att näringslivsklimatet bland kommunerna i Västmanland i många fall blivit bättre visar Svenskt näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Så för den som vill satsa på en framtid som företagare finns det nu goda möjligheter att utvecklas och skapa de nya företag som länet så väl behöver.  

Fakta om Nyföretagarbarometern
Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Jobs and Society Nyföretagarcentrum och Bolagsverket som regelbundet tar fram dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige genom att presentera antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • idéer
  • nyföretagarprogram
  • kick start 2010

Regioner

  • Västmanland

Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med drygt 200 etablerade företag. Vårt mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. Besök vår verksamhet på http://www.vasterassciencepark.se