Pressmeddelande -

Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har ingått ett samarbete kring den internationella standarden ETIM där el-, VVS- och byggprodukter förses med egenskaper enligt en internationell gemensam modell. Genom att standarden tillämpas brett inom byggsektorn blir produktinformation mer överskådlig och underlättar för ökad e-handeln.

Samarbetet innebär att parterna ska samverka för att stödja tillämpningen av modellen för el-, VVS- och byggprodukter och att utveckla och anpassa standarden för svenska behov. Parterna kommer att delta i det internationella samarbetet och främja utbildning inom området för att få så bred tillämpning som möjligt.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet inom ETIM Sverige. Det är ett självklart led i den långsiktiga satsning på ETIM som elbranschen påbörjade för mer än tio år sedan. Användandet av ETIM i Sverige har ökat mycket starkt de senaste åren i takt med att kraven från marknaden på strukturerad och sökbar produktinformation ökat. I och med detta samarbete kan vi hantera i princip alla bygg- och installationsprodukter i samma modell under samma paraply säger Mårten Alrenius, vd på SEG.

– Vi är mycket positiva till att det samarbete vi haft under en längre tid blir formaliserat inom ETIM Sverige, där modellen gemensamt förvaltas och fortsatt utvecklas för den svenska marknadens behov. Redan idag använder vi ETIM-modellen för att beskriva produkternas tekniska egenskaper, vilket ger förutsättningar för standardiserad information längs värdekedjan. Samarbetet inom ramen för ETIM Sverige stärker modellen ytterligare, säger Hans Karlsson, vd på VVS-Info.

– Vi är mycket glada för att samarbetet formaliserats och hoppas att användningen av standardiserade egenskaper för byggprodukter nu slår igenom på allvar. För att handeln ska kunna arbeta automatiserat med produktegenskaper krävs att leverantörer beskriver sina produkter utifrån ett standardiserat sätt. Produktegenskaper kommer att bli allt mer centrala i framtidens sätt att sortera och söka byggprodukter och de är också en förutsättning för att utveckla en effektiv e-handel, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

​Om ETIM
ETIM - (European Technical Information Model) är ett internationellt system för att klassificera el-, VVS- och byggprodukters egenskaper. ETIM utvecklades från början inom el-branschen i Europa som både VVS-branschen och byggbranschen anslutit sig till.

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt. ETIM Sverige är den sammanhållande organisationen för alla branscher som använder ETIM i Sverige. ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM. 

Byggmaterialhandlarna
​Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för byggmaterialhandeln i Sverige. Vi verkar för att byggmaterialhandeln är en attraktiv, hållbar, digital och lönsam bransch. Byggmaterialhandlarna ansvarar för sektorn Bygg inom ETIM Sverige

Vi samlar nio stora kedjor - Beijer Byggmaterial, Bygma Gruppen, Derome Byggvaror, K-Rauta, Karl Hedin Bygghandel, Nordströms Bygghandel, Optimera Svenska, Woody Bygghandel och XL BYGG samt ett femtiotal fria handlare runt om i landet. Totalt sysselsätter branschen 21 000 personer och omsätter 90 miljarder kronor.
www.byggmaterialhandlarna.se

SEG - Sveriges elgrossister
​Branschföreningen för Sveriges elgrossister (SEG) är en branschorganisation för elgrossisterna i Sverige. SEG har fem medlemsföretag med en sammanlagd omsättning omkring 20 miljarder kronor. Elgrossisternas viktigaste kundgrupper är elinstallatörer, industri och offentlig sektor. SEG administrerar elgrossisternas gemensamma produktdatabas, E-nummerbanken. Vi underlättar för installatörer, grossister och fabrikanter genom att tillhandahålla E-nummer. www.seg.se

VVS-Information
​VVS-Information administrerar VVS-branschens gemensamma produktdatabas och identifikationssystem. Vi underlättar för installatörer, grossister och fabrikanter genom att tillhandahålla identitet (RSK-nummer) och innehåll (RSK-formatet) som på ett standardiserat sätt kan användas av branschens aktörer. VVS Information ägs till lika delar av branschorganisationerna Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd.
www.vvsinfo.se


Kategorier

  • produktdata
  • rskdatabasen