Pressmeddelande -

Vernissage ​Stefan Otto – Layers of Pink

Stefan Otto – Layers of Pink

Wadström Tönnheim Gallery

181117 - 181215

Det är måleri men ändå inte – Stefan Ottos fotografier sammanför en mångbottnad process till en och samma bild. Ett fotografi projiceras på en duk, sedan målas en ny bild på en plexiglasskiva placerad framför. I mötet med färgen framträder delar av det projicerade fotografiet men också spår av en alltmer abstrakt målerisk gest. När bilden sedan är klar låter Stefan Otto fotografera av den. Arbetsprocessen blir en metafor för de skikt och lager som skapas när vi försöker fånga en förgänglig känsla eller förnimmelse.

I utställningen Layers of Pink vänder Stefan Otto sina tidigare undersökningar kring historia, minne och representation inåt mot det egna jaget genom ett mer symbolladdat bildspråk. Ett försök att bena upp människans väsen lager för lager. I objekten märks en uppgivenhet inför den befästa rollen som man - könet. Vad ser vi i spegeln? Jaget frågar sig om det finns en skuld att betala.

I de näst intill emblematiska målningarna och i utställningens övriga verk tycks det pågå en balansakt mellan det privata och det politiska. Ett laddat vågspel i ingemanslandet däremellan.

Stefan Otto, född 1969, bor och arbetar i Stockholm där han också gick ut Kungliga Konsthögskolan 2001. Han har haft flera utställningar både i Sverige och internationellt samt deltagit i flera grupputställningar. Han har gjort ett antal uppmärksammade offentliga uppdrag och han finns representerad i ett flertal konstsamlingar, bland annat på Malmö Konstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum i Norge och Statens Konstråd.

Vernissage är lördag 17 november kl. 12–16. Utställningen ”Layers of pink” pågår t o m den 15 december, Båstadsgatan 4 i Malmö. För mer information och pressbilder kontakta gallerist: Mattias Tönnheim 0704-41 19 14 alt. mattias@wadstromtonnheim.se 

Om Wadström Tönnheim Gallery

Wadström Tönnheim Gallery är inriktat på samtida konst, främst av skandinaviska konstnärer. Galleriets uppdrag har varit att undersöka den måleriska tanken, och det vill även genom relaterade medier som fotografi, skulptur, installationer, video och teckningar, för att förstå samt främja riktningen inom måleriet och dess relevans för den samtidiga visuella kulturen. Galleriet ägs och drivs av Lisa Wadström & Mattias Tönnheim. wadstromtonnheim.se

Ämnen

  • Konst

Kategorier

  • malmö
  • stefan otto
  • art
  • konst
  • gallery
  • galleri
  • tönnheim
  • wadström
  • wadström tönnheim gallery

Wadström Tönnheim Gallery is focused on contemporary art. The mission of the gallery has been to examine the idea of the painterly, be it also through related media such as photography, sculpture, installations, video and drawing, in order to understand and to promote the direction of painting and it’s relevance to contemporary visual culture. The Galleries in Malmö and Marbella are owned and operated by Lisa Wadström and Mattias Tönnheim.

Kontakter

Mattias Tönnheim

Presskontakt Director & Owner Director & Owner +46 (0)704-41 19 14

Relaterat innehåll