Gå direkt till innehåll
180 miljoner kronor till forskning på cybersäkerhet

Pressmeddelande -

180 miljoner kronor till forskning på cybersäkerhet

Cybersäkerhet är högaktuellt i samhällsdebatten. Nu satsar forskningsprogrammet WASP 180 miljoner kronor på att stärka forskningen inom området. Satsningen möjliggörs genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Redan idag ligger forskningen i WASP i den absoluta världsfronten inom många av de underliggande teknologier och metoder som krävs inom cybersäkerhet. Det är ett brett område med forskningsgrenar inom både artificiell intelligens och autonoma system såväl som inom mjukvaruforskning. Tillämpningsområdena är många, varav flera rent samhällskritiska. Till exempel är angrepp mot IT-infrastruktur något vi sett prov på inte minst under Covid-19-pandemin, i valrörelser världen över och i det pågående kriget i Ukraina.

Att WASP har stark forskning i samtliga av dessa grenar innebär att det finns en unik plattform som man nu kommer att bygga vidare på, berättar WASP:s programdirektör Anders Ynnerman:

– Donationen gör det möjligt att ytterligare stärka den positionen och sätta samman konstellationer av forskare med starkt fokus på cybersäkerhet. För att kunna bidra både på kort och lång tidshorisont kommer vi att arbeta i nära samverkan med behovsägare inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Sara Mazur, styrelseordförande för WASP, betonar att förstärkningen av grundforskning inom just cybersäkerhet är en långsiktig strategisk satsning där WASP har en nyckelroll i Sverige:

– Det här är en satsning som visar på WASP:s möjliggörande roll i många samhällskritiska tillämpningar. Med hjälp av den grundläggande forskningen inom WASP kan vi bidra till att Sverige långsiktigt har kompetens i världsfronten inom ett område som spelar allt större roll i det snabbt förändrade världspolitiska läget.

Prioriterat område i hela ekosystemet

Med den finansiella förstärkningen lyfts cybersäkerhet som ett prioriterat forskningsområde i programmet. Programledningen ska nu snabbt ta ställning till hur donationen får bäst verkan inom WASP:s forskningsekosystem, förklarar Anders Ynnerman:

– Vi kommer att bygga vidare på den plattform som WASP skapat genom de nu nära 400 doktoranderna i programmet, våra 49 rekryterade forskare från hela världen och de samverkansarenor med näringslivet som vi skapat.


Om WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri.

Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Chalmers tekniska högskola.

WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med närmare 4,4 miljarder kronor för perioden 2015-2031. Utöver det bidrar universiteten och industripartners till programmet med 1,3 miljarder kronor.

WASP har som mål att examinera minst 600 doktorer och att rekrytera 80 forskare i världsklass och erbjuda dem attraktiva rekryteringspaket.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Ämnen

Kategorier


The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Kontakter

Anders Ynnerman

Anders Ynnerman

Programdirektör WASP 011-36 33 09
Natalie Pintar

Natalie Pintar

Presskontakt Kommunikationsansvarig WASP +46 (0)700 89 64 97

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri.

Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Chalmers tekniska högskola. WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 4,2 miljarder kronor för perioden 2015-2029. Utöver det bidrar universiteten och industripartners till programmet med 1,3 miljarder kronor.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program