Gå direkt till innehåll
Nu är Wallenstams Pep Park i Råcksta på plats. En aktivitetspark fylld av rörelseglädje en som ska bidra till ökad trivsel och aktivitet i området där Wallenstam idag förvaltar drygt 1 000 lägenheter.
Nu är Wallenstams Pep Park i Råcksta på plats. En aktivitetspark fylld av rörelseglädje en som ska bidra till ökad trivsel och aktivitet i området där Wallenstam idag förvaltar drygt 1 000 lägenheter.

Pressmeddelande -

Wallenstams Pep Park på plats i Råcksta

Idag klipptes bandet för Wallenstams Pep Park i Råcksta, Stockholm. Pep Parken är ett koncept framtaget av den icke vinstdrivande organisationen Generation Pep för hur parkmiljöer kan byggas och utvecklas för att både inkludera och inspirera besökare till rörelseglädje. En slags hybrid mellan lekplats och utegym för alla åldrar där rörelse, lek och kunskap står i fokus.

Pep Parken i Råcksta blir cirka 350 kvadratmeter stor och kommer att vara uppbyggd med sex olika zoner som består av varierande utmaningar för att utmana till bättre koordination, styrka, balans och kondition. Det blir allt från balanshinder, till multifunktionell klätterställning, klätterdrumline och möjlighet till tidtagning för att locka till ett lustfyllt sätt röra sig, leka och umgås.

– Det är jättekul att Wallenstam väljer att bygga en Pep Park. Vi vet att hela samhället måste kraftsamla för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att vara aktiva, och en del är att skapa fler attraktiva och tillgängliga ytor som möjliggör en aktiv fritid och där kan en Pep Park spela en viktig roll, säger Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation Pep.

– Vi arbetar på flera olika sätt för att bidra till ungdomsverksamhet, aktivitet och en positiv utveckling av samhället. Det är en av flera anledningar till att vi instämmer i Generation Peps vision och har valt att bygga Pep Parken i Råcksta. Ett initiativ vi hoppas ska bidra till än mer trivsel och aktivitet i området där vi idag förvaltar drygt 1 000 lägenheter, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och vice vd på Wallenstam.

Wallenstam har inför byggnationen av Pep Parken haft en dialog med både Råckstahyresgästernas intresseförening och kommunen. Förhoppningen är att Pep parken ska stimulera till mer spontanaktivitet och samtidigt bidra till en mötesplats och ett aktivitetstorg som alla i grannskapet kan nyttja.


Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2020, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Det är en av flera anledningar till att Wallenstam instämmer i Generation Peps vision. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och en rad andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. 

Vi erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder på båda orter och har valt att koncentrera våra kommersiella fastigheter till Göteborg. Vi tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar och letar hela tiden nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart.

Kontakter

Elisabeth Vansvik

Elisabeth Vansvik

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsdirektör 0705-17 11 38
Pernilla Nätt

Pernilla Nätt

Presskontakt Presskontakt Informationschef 0705-79 73 36

Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus.

Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vi erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder på båda orter och har valt att koncentrera våra kommersiella fastigheter till Göteborg. Vi tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar och letar hela tiden nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart.

Wallenstam AB
Kungsportsavenyn 2
411 36 Göteborg
Sverige