Gå direkt till innehåll
Wasa påbörjar samarbete med Indigo Ag och Svensk Kolinlagring för att lagra kol i jorden genom regenerativt jordbruk.

Pressmeddelande -

Wasa påbörjar samarbete med Indigo Ag och Svensk Kolinlagring för att lagra kol i jorden genom regenerativt jordbruk.

Wasa, världens största knäckebrödstillverkare, tillkännagav nyligen ett partnerskap som syftar till att värva tyska och svenska bönder i en treårig pilotstudie. Syftet med denna är att öka användningen av regenerativa jordbruksmetoder, minska koldioxidutsläppen vid odling och binda mer kol i marken. Wasa kommer att samarbeta med Indigo Agriculture, ett företag engagerat i att skydda naturen genom att hjälpa lantbrukare att bedriva en hållbar livsmedelsproduktion, och Svensk Kolinlagring, ett icke vinstdrivande företag som stödjer svenska lantbrukare att vidta åtgärder inom jordbruket för att öka mängden kol i jorden med tillsammans med livsmedelsföretag.

Wasa har redan noggrant beräknat sina utsläpp från jord till butikshylla och kompenserar dessa 100%. Företaget har också minskat sina utsläpp avsevärt med hjälp av förnybar energi och tågtransporter. I linje med EU:s ambition om ett mer hållbart jordbrukssystem vill Wasa nu förstå hur man kan minska utsläppen vid odling av råg. Råg är en huvudingrediens i företagets knäckebröd och står för över 25 % av de totala utsläppen från jord till butikshylla.

Som ett led i sin strävan att ge stöd och incitament åt lantbrukare att ta koldioxid från atmosfären och binda den som kol i marken kommer pilotprojektet att göra det möjligt för Indigo att testa och skräddarsy sitt kolinlagringsprogram i Europa efter lanseringen i USA förra året. Indigo kommer samarbeta med tio rågodlare i Wasas leverantörskedja i Tyskland medan Svensk Kolinlagring stödjer de båda svenska rågodlare som ingår i projektet.

Från och med höstsådden 2020 kommer pilotodlarna att ställa om cirka 400 hektar jordbruksmark i Tyskland respektive Sverige till regenerativa jordbruksmetoder och börja mäta förändringen av andelen kol i jorden. Under hela pilotprojektet kommer de deltagande jordbruken att få särskild vägledning om hur man bäst implementerar nya metoder baserat på varje jordbruks unika förutsättningar, som jordtyp, klimat och nuvarande odlingsmetoder.

I samband med dagens tillkännagivande sa Wasas globala marknadschef Katarina Waak: ”Vårt företag grundades för över 100 år sedan i norra Sverige. Under alla år har vi varit omgivna av Sveriges vackra vilda natur, med dess klara sjöar och milsvida skogar, så naturen är en integrerad del av vårt DNA. Vi säger alltid att vi har naturen att tacka för allt, för utan dess vatten och råg vore vi ingenting. Nu känner vi att det vår tur att ge tillbaka, öka vårt engagemang för miljön ytterligare ett snäpp. Vi började med att kompensera för våra utsläpp, men vi vill göra mer. Genom det här pilotprojektet hoppas vi kunna få kunskap om hur vi kan minska våra utsläpp ytterligare och till och med binda kolet i marken.”

Jessica Johansson, projektledare på Svensk Kolinlagring, sa: ”Vi gläder oss enormt över vårt samarbete med Wasa och Indigo Agriculture på det här projektet. Vi anser att det krävs ett gemensamt engagemang från alla viktiga aktörer i livsmedelssystemet för att hantera den akuta klimatkrisen."

Georg Goeres, chef för Indigo Agriculture i Europa, sa: "Vi är övertygade om potentialen hos regenerativa jordbruksmetoder när det gäller att förbättra hälsan hos den brukade jorden, vår planet och lantbrukarnas ekonomi. Vi gläder oss över samarbetet med Wasa i detta pilotprojekt som kommer att spela en viktig roll i testandet av Indigo Carbon-programmet i Europa. Genom pilotprojektet i Tyskland och Sverige kommer vi att försöka visa upp alla fördelar med regenerativt jordbruk samt förstå eventuella utmaningar när det gäller att få lantbrukarna att införa det samt vad som krävs för att skala upp detta program.

Vårt tillvägagångssätt backas upp av teknologi, drivs av innovation och stödjer hållbarhet i hela leveranskedjan. Det får även unikt stöd av de nya och strikta metoder för koldioxidredovisning som håller på att utvecklas av Verra och Climate Action Reserve.

Om Indigo Agriculture

Indigo förbättrar lönsamheten, den ekologiska hållbarheten och konsumenternas hälsa genom användning av naturlig mikrobiologi och digital teknik. Företagets vetenskapliga upptäckter och digitala plattformar gynnar tiotusentals odlare som brukar flera miljoner tunnland. Indigo verkar i hela leveranskedjan och har som mål att mobilisera naturen genom att hjälpa lantbrukare att bedriva en hållbar livsmedelsproduktion. Indigo toppar CNBC: s Disruptor 50-lista och har huvudkontoret i Boston. Man har även kontor i Memphis, forskningstriangeln i North Carolina, Buenos Aires, Argentina; São Paulo och Basel. För mer information, besök sidan Om oss eller följ oss på Twitter och Instagram

Om Wasa

Wasa, som grundades 1919, är världens största knäckebrödsbageri och säljer sina produkter i 40 olika länder, från Sverige till USA. 1999 blev Wasa en del av Barilla-koncernen tillsammans med flera andra bagerimärken som Mulino Bianco, Harry 's och Pavesi. Wasas bagerier ligger i Filipstad respektive i tyska Celle. På dessa två platser bakar vi knäckebröd och andra produkter som levereras till en rad länder världen över. De största marknaderna för varumärket Wasa utanför Sverige är de övriga nordiska länderna och Tyskland tätt följt av Nederländerna, Frankrike, USA, Polen och Italien.

Om Svensk Kolinlagring

Svensk Kolinlagring – jordbruket som kolsänka – är en plattform som samlar alla relevanta intressenter kring målet om att ta koldioxid från atmosfären och binda den som kol i svensk åkermark. Svensk Kolinlagring är ett FoU-projekt som leds av Miljöatematik, en idéburen, icke-vinstdrivande verksamhet, i samarbete med lantbrukare, forskare, företag från livsmedelssektorn och andra viktiga aktörer. Så småningom kommer plattformen att bli en icke-vinstdrivande organisation. 2019 finansierades initiativet av Vinnova och nu har det stöd från Jordbruksverket inom ramen för EIP (Europeiska Innovationspartnerskapet).

Ämnen

Kategorier


Wasa, som grundades 1919, är världens största knäckebrödsbageri och säljer sina produkter i 40 olika länder, från Sverige till USA. 1999 blev Wasa en del av Barilla-koncernen tillsammans med flera andra bagerimärken som Mulino Bianco, Harry 's och Pavesi. Wasas bagerier ligger i Filipstad respektive i tyska Celle. På dessa två platser bakar vi knäckebröd och andra produkter som levereras till en rad länder världen över. De största marknaderna för varumärket Wasa utanför Sverige är de övriga nordiska länderna och Tyskland tätt följt av Nederländerna, Frankrike, USA, Polen och Italien.


Kontaktperson:

Katarina Waak - Global Marketing Manager Wasa.  

Katarina.Waak@barilla.com  +46 73 429 09 67

Presskontakt

Klas Bergström

Presskontakt Head of Trade marketing & Category management +46 734 290 977

Karin Schenström

Presskontakt Marketing Director Northern Europe +46 734 290 847

Wasa

Bageriet Wasa grundades 1919 i Sverige och har ingått i den italienska BARILLA-koncernen sedan 1999. Wasa säljer knäckebröd och andra bageriprodukter i 40 länder, bl.a. i Skandinavien, Tyskland, Polen, Holland, Frankrike och Italien, men även i USA. Wasa har två bagerier som ligger i Filipstad (Sverige) och Celle (Tyskland)

Wasa Sverige
Hälsingegatan 43
11385 Stockholm