Pressmeddelande -

Logistic Contractor utvecklar och bygger för e-handelsföretag i Borås

E-handelsföretaget Nelly flyttar sitt lager från Falkenberg till Borås och Logistic Contractor kommer att utveckla och bygga anläggningen.

Nellys nya lager kommer att ligga i Nordskogen i Borås och omfatta cirka 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd och plats för runt 200 anställda. För att minska driftkostnaderna används mineralull i väggarna vilket gör huset mycket tätt och huset förbereds även för solceller. Byggnaden förbereds även för en expansion där det finns möjlighet att bygga till 13 000 kvm.

– Vilket spännande projekt i e-handelsstaden Borås! Vi har haft en bra dialog genom hela projektet och vi är redan klara med projekteringen och bygglov är inlämnat sedan en tid, säger Patrik Lööv-Wallinaffärsutvecklare på Logistic Contractor. Vi kan därför ha en byggstart redan i mitten av januari 2020 med inflyttning ett år senare.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Wästbygg Gruppen är en bygg- och projektutvecklingskoncern med stor kunskap om att skapa miljöer att bo, jobba och trivas i. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Helägda dotterbolaget Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader.

Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Logistic Contractor finns också i Norge och Danmark. 

Wästbyggkoncernen omsätter 3,6 miljarder kronor och har cirka 300 anställda.

Kontakter

Patrik Lööv

Affärsutvecklare Logistic Contractor 031-384 63 20