Pressmeddelande -

Så vill Wästbygg utveckla hållbart i Hyllie

Hyllie är ett av Malmös hetaste områden med en tydlig hållbarhetsprofil och stadsutveckling i framkant. Här vill Wästbygg Projektutveckling fokusera på innovationskraft och finna lösningar för ett klimatsmart boende som ett steg på vägen mot framtidens hållbara boende. 

Wästbygg Projektutveckling har fått en markreservation om 3500 kvm och tillsammans med Kanozi arktitekter har man tagit fram ett grönt kvarter som ska passa Hyllies profil.
— I ambitionen att ta ledningen i hållbar utveckling har man i ett klimatkontrakt fastlagt en vision för Hyllie: "Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling". Wästbygg vill som samhällsbyggare självklart vara en del av detta arbete, säger Karl Stenson som är affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling.

Wästbyggs byggrätt ligger i Solkvarteren, några hundra meter öster om Hyllie stationstorg. Som namnet avslöjar finns här bra fysiska förutsättningar för att kunna nyttja solens energi.
— Vi vill självfallet ta tillfället i akt och lösa delar av fastighetens energibehov med solenergi, fortsätter Karl Stenson. Eller varför inte ladda din elcykel och bil med den egenproducerade energin för att även främja hållbart resande.

Hållbarhet är en fokusfråga för Wästbygg. Med målet om att företagets verksamhet ska bli fossilfri till 2030 är det även viktigt att utveckla hållbara bostäder. Men hur kommer vi att bygga flerbostadshus i framtiden?
—Jag tror att vi som bostadsutvecklare har mycket att lära av de som utvecklar kontorsfastigheter med smarta, automatiserade lösningar för ventilation, belysning och uppvärmning som minskar byggnadens energianvändning. Vi kommer också få fler samägda ytor som minskar den egna lägenhetsytan till förmån för fler lägenheter. Även stommar av trä, som har ett positivt koldioxidavtryck kommer att bli vanligare, avslutar Karl Stenson. 

Ämnen

  • Klimatfrågor

Regioner

  • Malmö

Wästbygg är ett bygg- och projektutvecklingsföretag med stor kunskap om att bygga hus och fastigheter att bo, jobba och trivas i. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar.
Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg.

Läs mer på wastbygg.se.

Presskontakt

Karl Stenson

Affärsutvecklare Wästbygg Projektutveckling AB 040-655 78 12