Pressmeddelande -

Wästbygg fortsätter om- och tillbyggnaden av Asecs köpcentrum i Jönköping

Tjänstepensionsföretaget Alecta ger Wästbygg fortsatt förtroende när de investerar 400 mkr i en andra ombyggnadsetapp av köpcentrumet Asecs i Jönköping. Den första etappen, som omfattade en om- och tillbyggnad på 36 000 kvm, avslutades i oktober 2019 efter en byggperiod på tre och ett halvt år. Kvarvarande 20 000 kvm byggs nu om och rustas upp, bland annat med ett nytt restaurangtorg. Dessutom byggs en ny entrédel på 700 kvm.

– Vi väljer att jobba vidare med samma organisation. Wästbygg har visat stort engagemang, samarbetsförmåga och arbetsglädje under flera år och det har varit ett vinnande koncept i detta projekt. Nu kan vi också utnyttja de erfarenheter vi har tillgodogjort oss under etapp ett på ett optimalt sätt, säger Alexander Sundberg, chef Fastighetsutveckling på tjänstepensionsbolaget Alecta.

Arbetet kommer att genomföras i 15 block. Några butiker åt gången får provisoriska lokaler när de befintliga byggs om. Hela arbetet ska vara slutfört i början av 2022 och totalt är det 57 butiker och restauranger som berörs. Under byggtiden kommer Asecs att vara öppet som vanligt.

– Även vi ser tillbaka på ett mycket gott samarbete med såväl Alecta som övriga aktörer i projektet under den första etappen. Att vi nu får uppdraget även under etapp två ser jag som ett mycket gott betyg åt vår organisation på plats och det arbete de har lagt ner. Vi ser alla fram emot att få fortsätta vara med och utveckla Asecs, säger Susanne Liljedahl, vd på Wästbygg AB.

...

Foto från första ombyggnadsetappen.

Fotograf: Anna Sigge

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • wästbygg

Regioner

  • Jönköping

Wästbygg Gruppen är en bygg- och projektutvecklingskoncern med stor kunskap om att skapa miljöer att bo, jobba och trivas i. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Helägda dotterbolaget Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader.

Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås, Helsingborg och Varberg. Logistic Contractor finns också i Norge, Danmark och Finland. 

Wästbyggkoncernen omsätter 3,9 miljarder kronor och har cirka 320 medarbetare.

Presskontakt

Susanne Liljedahl

vd Wästbygg AB 031-3851190