Pressmeddelande -

Chockerande bilder från världens avlopp i WaterAids nya rapport

De har ett av de viktigaste jobben i världen, men det är ett jobb som ingen ser. Sanitetsarbetarna, de som säkerställer att vår avföring tas om hand genom att tömma latriner och rensa avlopp. Och i många länder gör de det för hand helt utan skyddskläder eller rättsligt skydd. En ny rapport från WaterAid som släpps inför Världstoalettdagen 19 november visar under vilka fruktansvärda förhållanden många av dem arbetar. Varning för starka bilder i rapporten.

Läs hela rapporten här.

Alla samhällen är beroende av fungerande avlopp och sanitetssystem. Det innebär att latriner töms, avlopp fungerar och avföring tas om hand på ett säkert sätt. När saniteten brister i samhällen sprids sjukdomar snabbt eftersom avföringsbakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor.

För att sanitetssystemen ska fungera krävs sanitetsarbetare som sköter systemen, tömmer latriner, och rensar avlopp. Men idag tvingas miljoner människor göra det manuellt helt utan skyddskläder eller rättsligt skydd.

Konsekvenserna är fruktansvärda. Att hantera avföring utan handskar eller skyddskläder är inte bara avskyvärt utan också förenat med direkt livsfara. I rapporten ”The hidden world of sanitation workers” som WaterAid släpper inför Världstoalettdagen 19 november framgår att många sanitetsarbetare dör när de utför arbetet, antingen i olyckor eller av sjukdomar och infektioner de drabbats av efter att ha kommit i direkt kontakt med avföring.

Rapporten innehåller väldigt starka bilder och berättelser som skildrar under vilka fruktansvärda förhållanden många sanitetsarbetare arbetar. Klicka här för att komma till fotogalleriet.

En av alla miljoner sanitetsarbetare som utför arbetet för hand är Meenadevi från Indien som beskriver sin situation såhär i WaterAids rapport:

– I början brukade jag bli illamående. Men nu har jag vant mig vid den avskyvärda lukten. Fattigdom ger dig inget val. Ge oss ett annat jobb och vi kommer lämna det här direkt.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar rapporten:

– Min första reaktion när jag såg bilderna i rapporten var att blunda. För bilderna är verkligen hemska att titta på. Men vi får inte blunda. Vi måste se hur fruktansvärd många sanitetsarbetares situation är. Vi måste se det och vi måste förändra det. Det handlar inte bara om allas vår hälsa utan om människors grundläggande rättigheter, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Ett arbete i utsatthet

De människor som manuellt tömmer latriner och rensar avlopp tillhör ofta de redan fattigaste, mest utsatta och diskriminerade grupperna i samhället, vilket innebär att de har små eller inga möjligheter att försörja sig på andra sätt. Arbetet i sig förstärker deras utsatthet genom att de uppfattas som orena och ovärdiga andra arbeten. Många utför också arbetet informellt, helt utan rättigheter och möjlighet att ställa krav.

I rapporten uppmanar WaterAid till att:

- Stater och myndigheter inför lagar och regleringar som skyddar sanitetsarbetares rättigheter

- Organisationer och stater stöttar sanitetsarbetares möjlighet till organisering så att de kan kräva sina rättigheter

- Organisationer, stater och myndigheter bidrar till ökad kunskap om sanitetsarbetares situation så att beslut och åtgärder kan tas baserat på fakta

Rapporten baserar sig på forskningsrapporten ”Health, Safety and Dignity of Sanitation Workers” som WaterAid tagit fram tillsammans med Världsbanken, Världshälsoorganisationen (WHO) och International Labour Organization (ILO). Forskningsrapporten som släpptes den 14 november 2019 utgör den mest utförliga globala studie som gjorts på området någonsin.

Läs forskningsrapporten här.

Statistik och fakta

- 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett

- 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus

- 620 miljoner barn går på skolor som saknar skoltoalett

- I nuvarande takt kommer det dröja till 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter

- WaterAid har nått över 28 miljoner människor med toalett

- Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar kunna minska med 28 procent

- Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsrätt

Kategorier

  • världstoalettdagen
  • cecilia chatterjee-martinsen
  • sanitet

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.

Kontakter

Petter Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 08-677 30 21