Pressmeddelande -

I bilder: Så firas ett barns födelse i olika kulturer

En ny fotoserie från WaterAid visar vilka traditioner kring förlossningar som finns i olika länder. Bland traditionerna som lyfts är ansiktsmålning i Indien, ölbryggande i Uganda och den svenska traditionen att pappan klipper navelsträngen.

I alla kulturer och varje land finns traditioner och vanor när ett nytt barn välkomnas till världen. I en ny fotoserie från WaterAid visas och förklaras dessa traditioner från olika länder. Något som är återkommande i många traditioner är att vatten ingår på något sätt, och rent vatten är också helt avgörande för en säker förlossning. Trots det saknar vart tredje sjukhus i världen tillgång till rent vatten.

Bland traditionerna som uppmärksammas finns Nana Fatsuma i Nigeria vilket innebär att en gren löses upp i vatten som sedan dricks av mamman, och Okuizome i Japan som är en matceremoni där barnet 100 dagar efter sin födelse äter traditionella maträtter.

Alla bilder kan laddas ner här

Rinku från New Delhi följde den indiska traditionen att applicera svart kajal på sin dotter Kritika:

– Traditionen av att applicera kohl, eller kajal, på bebisens ögon och panna är väldigt gammal och den har förts vidare i generationer. Den svarta kajalen skyddar barnen från onda andar och håller dem friska, berättar Rinku.

I Sverige lyfts traditionen att den andra föräldern klipper navelsträngen, en tradition som kan symbolisera förälderns relativt aktiva medverkan under förlossningen. Sebastian Lindström från Sveg klippte sin sons navelsträng efter förlossningen i slutet av januari, och han förklarar varför:

– Det är en tradition, och det känns som ett stort förtroende, säger Sebastian.

Vattnets roll vid förlossningen

Vatten spelar en stor roll i många av traditionerna världen över, exempelvis på Madagaskar där vatten blandas med rötter för att skapa vit färg som sedan målas på mammans ansikte. Och tillgång till rent vatten är också helt avgörande för en säker förlossning och för att barnmorskorna ska kunna hålla en bra hygien.

Trots det saknar mer än vart tredje sjukhus i världen tillgång till rent vatten, och i Afrika söder om Sahara saknar 36 procent av alla sjukvårdsinrättningar möjligheten för personal att tvätta händerna med tvål och vatten. Sådana ohygieniska förhållanden vid förlossning riskerar att leda till livsfarliga infektioner för både mamman och barnet, och det beräknas att ett nyfött barn dör varje minut av en infektion orsakad av smutsigt vatten och en ohygienisk miljö.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Ett barns födelse ska vara en tid för glädje och firande för föräldrar och familjer, men för alla de miljoner kvinnor som tvingas föda utan rent vatten och möjlighet till bra hygien riskerar förlossningen att sluta i tragedi. Alla kvinnor har rätt att föda barn i en säker miljö, och det är oacceptabelt att vart tredje sjukhus i världen saknar tillgång till rent vatten. För en bra och säker sjukvård för alla krävs rent vatten, toaletter och hygien, och därför måste det prioriteras av regeringar, myndigheter och organisationer, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Fotoserien inkluderar traditioner från Madagaskar, Malawi, Indien, Nigeria, Ghana, Sverige, USA, Skottland, Uganda och Japan.

Alla bilder kan laddas ner här

Fakta om förlossningar

- Varje minut dör ett nyfött barn av en infektion orsakad av smutsigt vatten och en ohygienisk miljö

- 36 procent av sjukvårdsinrättningarna i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till tvål och rent vatten

- 42 procent av sjukvårdsinrättningarna i Afrika söder om Sahara saknar rent vatten

- Under 2015 dog 2 682 000 barn i världen under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstlän­der

- Totalt saknar 844 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten

Så firas ett barns födelse i olika länder

Sverige

I Sverige är det ofta pappan som klipper navelsträngen. På bilden klipper Sebastian Lindström navelsträngen på sin son Harry. Foto: WaterAid / Mikaela Lindström.

Madagaskar

På Madagaskar smörjs mammans ansikte in med en kräm gjord av finmalet trä och vatten. På bilden visar Nome upp sitt nyfödda barn Jackie. Foto: WaterAid / Ernest Randriarimalala.

Indien

I Indien målas nyfödda ofta med kajal, något som ska hålla barnet friskt. På bilden utförs traditionen av Rinku på sitt barn Kritika. Foto: WaterAid / Prashanth Vishwanathan.

Japan

I Japan ges barnet traditionell mat 100 dagar efter att det har fötts. På bilden matar Natsumi sin dotter Miwa. Foto: WaterAid / Kodai.  

Ämnen

  • Bio, film, foto

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.

Kontakter

Petter Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 08-677 30 21