Gå direkt till innehåll
Nordic International School Norrköping har ett högre förädlingsvärde jämfört med andra grundskolor i Sverige

Pressmeddelande -

Nordic International School Norrköping har ett högre förädlingsvärde jämfört med andra grundskolor i Sverige

På Nordic International School är kvalitet i skolan viktig. Skolkvalitet kan mätas och redovisas på flera olika sätt varav ett handlar om att titta på en skolas förädlingsvärde som visar hur stor del av elevernas prestationer som kan tillskrivas skolan i fråga. Nordic International School Norrköpings* senaste rapport visar att skolan i större grad bidrar till elevers kunskapsutveckling jämfört med andra svenska grundskolor.

Rapporten är publicerad av skolforskare Gabriel Heller-Sahlgren (London School of Economics) och professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) som är knutna till Institutet för näringslivsforskning (IFN). Heller-Sahlgren och Jordahl har i rapporten mätt skolkvalitet enligt måttet förädlingsvärde och de har analyserat Nordic International School Norrköpings värde genom att studera elever i årskurs nio som skrev nationella provet under läsåret 2018/2019.

Sammanfattningsvis visar resultaten att skolan har en stark positiv effekt i engelska och en ansenlig effekt i svenska. I matematik är skillnaden också positiv mot skolor i snitt (och mot skolor i Norrköpings kommun), den skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Resultaten visar också att bortfallet på provet är mycket lägre vid Nordic International School Norrköping än vid andra skolor i snitt - framförallt i matematik - utöver vad man bör förvänta från tidigare resultat och familjebakgrund. Detta är ett kvalitetsmått i sig och tyder också på att resultaten om något underskattar Nordic International School Norrköpings positiva effekter i de olika ämnena (och framförallt matematik).

Läs hela rapporten här.

Staplarna visar elevviktade förädlingsvärden i form av genomsnittliga officiella provbetygspoäng på nationella prov i årskurs 9 läsåret 2018/19. För varje ämne är Nordic International School Norrköpings stapel försedd med ett osäkerhetsintervall som visar hur mycket skolan skiljer sig från andra skolor när den statistiska osäkerheten beaktas (på 95-procentig konfidensnivå).

*Nordic International School Norrköping är den enda skola som förädlingsvärdet hittills kan mätas på då resterande skolor inom Nordic International School är etablerade på senare år och därför inte haft examinerade elever i årskurs 9 som ännu kunnat studeras.

Ämnen

Taggar

Regioner


Grundstenen till Watmakoncernen lades när fyra gymnasieskolor (Karlstad, Linköping, Norrköping och Malmö) gick från olika huvudmän till att samlas i Watmakoncernen 2013, under det gemensamma namnet Fria Läroverken. Två år senare blev ytterligare tre gymnasieskolor (Kalmar, Karlshamn och Ystad) en del av Fria Läroverken. I Watmakoncernen finns även flera grundskolor runtom i Sverige under varumärket Nordic International School samt Kronoberg Skola i Växjö och resursskolan KF i Norrköping. Läsåret 2019/20 har koncernen totalt cirka 3000 elever och 380 medarbetare.

Presskontakt

Katharina Sjögren-Edström

Katharina Sjögren-Edström

Presskontakt VD Watma Education
Mikael Torkeli

Mikael Torkeli

Presskontakt Affärsområdeschef Kunskapscompaniet 076-337 09 22
Erik Ramberg

Erik Ramberg

Presskontakt Etableringschef Nordic International School Grundskola 072-167 30 01
Charlotte Vällfors

Charlotte Vällfors

Presskontakt Affärsutvecklingschef Vuxenutbildning 070-462 52 48
Linda Wolfgang

Linda Wolfgang

Presskontakt Rektor Kalmar Fria Läroverk 072-323 23 73
Christina Persson

Christina Persson

Presskontakt Rektor Karlshamn Fria Läroverk 070-265 01 43
Marie Lundeborg

Marie Lundeborg

Presskontakt Rektor Linköping Fria Läroverk 076-002 73 73
Anders Wramnell

Anders Wramnell

Presskontakt Rektor Malmö och Ystad Fria Läroverk 073-507 49 41
Peter Warma

Peter Warma

Presskontakt Rektor Norrköping Fria Läroverk 073-630 70 74
Ms Sara Kuseta

Ms Sara Kuseta

Presskontakt Rektor Nordic International School Kalmar 072-525 84 65
Mr Emil Wallin

Mr Emil Wallin

Presskontakt Rektor Nordic International School Karlstad and Trollhättan 070-818 11 08
Mr Mattias Liedholm

Mr Mattias Liedholm

Presskontakt Rektor Nordic International School Norrköping 076-721 88 55
Marianne Eklind

Marianne Eklind

Presskontakt Verksamhetschef KF-utbildning 072-727 13 26
Jari Salmijärvi

Jari Salmijärvi

Presskontakt Rektor Kunskapscompaniet Gymnasium Eskilstuna +46-72+1773920
Cecilia Alpstig

Cecilia Alpstig

Presskontakt Kommunikationsspecialist med särskilt ansvar för medierelationer och opinionsfrågor 073-317 34 25

Om Watma Education

Watma Education grundades 2013 och driver grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning på flera orter i Sverige. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Grundskolorna Nordic International School finns i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan och från hösten 2021 även i Växjö. I Växjö finns även grundskolan Kronoberg Skola.

Gymnasieskolorna med namnet Fria Läroverken finns i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Vidare finns även resursskolan KF-utbildning i Norrköping. I Eskilstuna finns även gymnasiekolan Kunskapscompaniet.

Vuxenutbildningen inom Watma bedrivs av Kunskapscompaniet som erbjuder Yrkeshögskola, yrkesutbildning och coachning på ett flertal orter runtom i Sverige.

Läsåret 2021/22 kommer vi vara 5500 elever och cirka 600 medarbetare.