Gå direkt till innehåll
​​​Miljövarudeklarerade golvprodukter

Blogginlägg -

​​​Miljövarudeklarerade golvprodukter

Alla golvavjämningsprodukter i Webers sortiment Hållbara Golv har tredjepartsgranskats av Environdec och miljövarudeklarerats med en EPD enligt ISO 14040- och EN 15804.

En EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. En miljövarudeklaration är en standardiserad livscykelanalys.

”EPDerna är ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete”, säger Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber. ”Vi mäter miljöpåverkan för varje råvara som ingår i våra produkter och då kan vi se var det finns möjlighet att optimera våra processer och därmed sänka vårt miljöavtryck. Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har vi lyckats minska koldioxidutsläppen för de här produkterna med upp till 20%.”

En miljövarudeklaration innehåller information som användas vid en total bedömning av en byggnads miljöprestanda samt som underlag för miljöbedömning i certifieringssystem som BREEAM-SE, LEED och Miljöbyggnad.

Miljövarudeklarationer för Webers golvprodukter finns att hämta från weber.se samt på Environdecs webbplats (http://www.environdec.com/sv)

Weber Hållbara Golv består av fyra avjämningsmassor: weber.floor 110 Fine, weber.floor 120 Reno DR, weber.floor 130 Core och weber.floor 140 Nova.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anders Anderberg

Anders Anderberg

Forskning- och utvecklingsdirektör 08-625 61 05

Relaterat innehåll

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber designar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom puts, fasad, golvavjämning, plattsättning och betong. Lösningar som ger hållbarhet och prestanda. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige