Gå direkt till innehåll
Serpovent G2 brandtestat och godkänt av RISE

Nyhet -

Serpovent G2 brandtestat och godkänt av RISE

Branden i Grenfell Tower i London sommaren 2017 har väckt frågor om vilka regler som gäller för ventilerade fasader här i Sverige. Fasader får vid brand enligt Boverkets byggregler (BBR) endast utveckla en begränsad mängd rök och värme. I flervåningsbyggnader (Br1) ska ytterväggar dessutom uppfylla ett antal krav bland annat avseende brandspridning inuti vägg, längs med fasadytan och risk för personskador till följd av nedfallande delar. Webers ventilerade fasadsystem Serpovent G2, med och utan isolering i luftspalten, har genomgått tester enligt SP Fire 105 av RISE med godkänt resultat. Serpovent G2 uppfyller därmed Boverkets krav på de punkter som rör fasadbeklädnader och föreskrifter för ytterväggar i byggnad i klass Br1, utan begränsning på antal våningsplan.


Kort om SP FIRE 105

SP FIRE 105 är en standardiserad testmetod framtagen av RISE (Sveriges tekniska forskningsinstitut) för att bestämma reaktionen av brand i material och konstruktioner av ytterväggar eller fasader. Metoden avser att simulera en lägenhetsbrand med lågor som framträder genom en fönsteröppning i fasaden. Testet utvärderas genom att observera brandspridning och temperaturutveckling i väggen/fasaden samt även om några delar av fasaden faller ner under provningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat innehåll

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber designar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom puts, fasad, golvavjämning, plattsättning och betong. Lösningar som ger hållbarhet och prestanda. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige