Gå direkt till innehåll
Det långsiktiga ägarintresset saknas i byggandet

Pressmeddelande -

Det långsiktiga ägarintresset saknas i byggandet

Flertalet av de byggfel som upptäcks skulle kunna undvikas om de långsiktiga ägarintressena finns representerade i byggprocessen. Pressade tidsplaner och kortsiktiga avkastningskrav styr i alltför hög grad. Detta framkom i en debatt som arrangerades av byggmaterialföretaget Saint-Gobain Byggprodukter på Almedalsveckan i går.

Vem i värdekedjan ska ta funktionsansvaret för ett hållbart samhällsbyggande? Det var frågan som ställdes till fem deltagare i en av gårdagens debatter på Almedalsveckan.
  – För oss som står inför att bygga vår nya stadsdel Barkarbystaden vill vi se att de aktörer som deltar i byggandet börjar samarbeta närmare med varandra, förklarade Cecilia Löfgreen, ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla kommun. Det är avgörande att våra invånare ska få trygga, hållbara bostäder att leva i.
   
– Bättre kommunikation är viktigt och med tydligare fokus på det långsiktiga ägarintresset kommer kraven på samverkan och långsiktig kvalitet att öka, menade Per Redtzer försäljnings- och marknadsdirektör på Weber Saint-Gobain Byggprodukter.

I debatten deltog även Carl-Johan Hansson chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen, Evelina Strandfeldt, certifieringsexpert på Sweden Green Building Council och Tommy Olsson, ordförande för branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening.

Carl-Johan Hansson förklarade att det krävs mod från byggföretagen att våga prioritera den långsiktiga hållbarheten.
  – För oss är det naturligt att ha med de långsiktiga ägarperspektiven eftersom vi samtidigt är förvaltare. Fler skulle behöva tänka i de banorna, förklarade Carl-Johan Hansson.

Evelina Strandfeldt framhöll de verktyg som finns att tillgå i form av miljöcertifieringssystem.
  – Miljöbyggnad, BREEAM och LEED är mycket bra verktyg när det gäller att uppnå rätt kvalitet, förklarade hon. Fler och fler börjar miljöcertifiera sina projekt och på sikt räknar vi med att det blir standard när köparnas krav på den långsiktiga kvaliteten ökar.

Slutligen berättade Tommy Olsson om SPEF:s satsning på att komma tillrätta med problemen med fuktskadade putsfasader.
  – Vi har tagit beslut om att införa en ny, kvalitetssäkrad metod som heter Säker Fasad, berättade han. Det kommer att bli ett helt säkert system där hela processen och materialen är verifierade och dessutom kontrolleras av en utomstående tredje part samt att vi lämnar garanti med försäkring.

Samtalet mellan paneldeltagarna var engagerat och det märktes tydligt att frågan om långsiktighet i byggande är viktig.

Ämnen

Kategorier


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat innehåll

Relaterade event

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige