Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hållbart byggande utan cellplast, Weber tar bort Serpotherm Fasadsystem

Under de sista åren har det skett ett antal bränder där cellplast har varit involverat. Detta har gjort att materialet cellplast åter är i hetluften. Idag används cellplast som isoleringsmaterial inuti putsade väggar.

Saint-Gobains vision är tydlig och syftar till att uppfylla några av de grundläggande utmaningar världen står inför i dag: att minska energianvändningen, begränsa människans påverkan på miljön och skapa en ny generation av byggnader som är säkra, bekväma och energieffektiva.

Weber i Sverige arbetar således med material/system som harmoniserar med detta, energieffektiva och komfortabla hus där såväl ljud, brand samt fukt beaktas.

Som ett led i detta har fasadavdelningen på Weber beslutat att inte använda cellplast i våra putssystem, med undantag för byggnadsdelar som utgör sockel. Detta innebär att Serpotherm Fasadsystem utgår ur vårt sortiment.

Weber strävar kontinuerligt efter att utveckla och förbättra redan befintliga system, robusta fasadlösningar levererade av Weber i Sverige ska således vara en självklarhet.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Stefan Kanda

Stefan Kanda

Systemchef Fasad & Prefab 08-625 61 35

Relaterat innehåll

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige