Gå direkt till innehåll
HSB först ut med Webers P-märkta fasader

Pressmeddelande -

HSB först ut med Webers P-märkta fasader

HSB Götas nya flerfamiljshus i brf Utsikten i Borås ser ut att bli först i landet att få verifierade fasader med Webers P-märkta system för puts på isolering. Putsfasaderna som valts är kontrollerade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som testat fasadsystemets tillförlitlighet. Resultatet är fasadsystem som fått institutets P-märkning, vilket innebär att en rad villkor uppfyllts gällande säkerhet mot bland annat fukt. Leverantör är Weber som nyligen släppt fyra P-märkta fasadsystem under namnet Serporoc.

– För oss är det ingen tvekan, menar Pierre Krusing, byggchef på HSB Göta och ansvarig för bygget av brf Utsikten. Vi måste redan från start se till ett långsiktigt ägande och när Weber presenterade sina P-märkta fasadsystem var det självklart att välja dem. Vi måste välja material och system som håller över tid och när vi tittade på de P-märkta Serporocsystemen förstod vi att det här är en lösning som kommer att hålla.

Förutom systemens utformning med fuktspärrar som säkerställer att fasaden följer Boverkets nya byggregler som anger att fasaden bör vara dränerad och kapillärbrytande är de regelbundna kontroller som SP utför under bygget en trygghet för att resultatet blir bra.
  – Att SP, som är en oberoende part, är med och kontrollerar är en viktig garanti för att det inte blir fel, fortsätter Pierre Krusing. Under bygget kommer SP ut till arbetsplatsen och besiktning på viktiga punkter att allt är gjort enligt anvisningarna och med rätt material innan arbetena kan fortsätta. Det ger både oss som ansvarar för projektet och de som ska bo i husen trygghet att vi får hållbara fasader. Det är trots allt det viktigaste skyddet mot väder och vind.

Viktigt att kunna se folk i ögonen
De två åttavåningshusen som nu uppförs får ett centralt men ändå naturnära läge i Borås. Totalt blir det 46 lägenheter med tonvikt på tre och fyra rumslägenheter.
  – Det blir ett attraktivt boende och det känns extra bra att vi har kunnat bygga med de nya fasadsystemen, säger Håkan Göransson, projektledare på HSB Göta. Det är viktigt för oss att kunna se folk i ögonen och veta att man gjort ett bra jobb. De som flyttar in blir trots allt också delägare i HSB.

Webers nya P-märkta fasadsystem finns i fyra olika varianter. Vilket som väljs beror på fastigheten utformning och storlek.
  – P-märkningen innebär ett antal villkor måste uppfyllas, berättar Stefan Kanda, produktchef Fasad på Weber. För det första innebär P-märkningen att systemet är verifierat i sin helhet, vilket innebär att man inte får byta ut något i systemet. Så fort man gör det upphör P-märkningen att gälla och vi kan inte ta ansvar för funktionen enligt P-märkningen. Vidare måste entreprenören vara utbildad och certifierad för det aktuella systemet för att få montera det. Noggrannhet i arbetet är givetvis ett krav. Det är också avgörande för resultatet att i ett tidigt skede projektera putsfasaden. Slutligen har vi förstärkt systemets tätning och infört ett utökat kontrollprogram där SP:s oberoende kontrollanter kommer ut på plats för att kontrollera monteringen i olika faser.

Verifierad fasad som klarar fukt
Bakom de P-märkta fasadsystemen ligger nära tre års intensivt utvecklings- och provningsarbete. SP har utfört olika tester på fasadsystemens funktionalitet och säkerhet.
  – Vi har tittat extra noga på systemens förmåga att skydda byggnadens stomme mot fukt men också putssystemets förmåga att leda bort eventuell inträngande fukt. Tätningarna över vindskyddet är extra viktiga eftersom de utgör slutsäkringen mot att fukt kan nå stommen. Serporocsystemet har också en funktion för att dränera ut eventuellt inträngande vatten, berättar Mikael Bengtsson på SP. Det här är funktioner som Boverket förtydligat i sina nya, reviderade byggregler och allmänna råd om fasader. De P-märkta Serporocsystemen uppfyller detta om de monteras på rätt sätt. Avgörande för att fasaderna blir P-märkta är att kontrollerna utförs rät och att de visar att monteringen gjorts på rätt sätt och med rätt fasadsystem.

Ansvarig för fasadmonteringen på de två bostadshusen är Johns Bygg & Fasad AB som har sitt kontor inte långt ifrån byggarbetsplatsen.
  – Vi är naturligtvis glada och stolta att få ansvar för det här projektet, förklarar John Fellert, VD för Johns. När vi fick frågan var det ingen tvekan om att vi ville vara med. P-märkningen är ett viktigt steg mot att återupprätta förtroendet för putsade fasader. Vi har jobbat med att putsa fasader under 33 år och även om vi och många andra seriösa entreprenörer hela tiden levererat pålitliga fasader innebär P-märkningen att både vi och köparna kan känna extra trygghet. Verifierade fasader är här för att stanna och det här kommer att innebära ett uppsving för puts som fasadmaterial där marknaden återigen kan lita på att de får en fasad med lång hållbarhet och rätt egenskaper.

Inflyttning i brf Utsikten i Borås beräknas ske från och med januari 2015.

Ämnen

Taggar


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.

Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Stefan Kanda

Stefan Kanda

Produktchef Fasad Weber Puts och fasad, P-märkta fasadsystem 08-625 61 35

Relaterat material

Relaterade nyheter