Gå direkt till innehåll
Samverkan över gränser ger hållbara lösningar

Pressmeddelande -

Samverkan över gränser ger hållbara lösningar

Ett hus byggt av sunda material, är attraktivt i alla led; för byggare, fastighetsägare, hyresgäster – och kommande generationer. Den globala koncernen Saint-Gobain satsar avsevärda resurser på forskning och utveckling och är världsledande på hållbara lösningar för byggmarknaden. En viktig ingrediens i framgången är samverkan över företagsgränser i syfte att ta tillvara spetskompetens inom olika områden och hitta sunda, hållbara lösningar. 

I Sverige representeras Saint-Gobain i byggsektorn av Ecophon, Emmaboda Glas, Gyproc, ISOVER, Norton och Weber. När de samlas i en gemensam monter på Nordbygg 2012 under Saint-Gobains flagg, är temat Hållbart byggande.

Där kommer de att presentera sunda helhetslösningar; produkter och system som är säkra, bekväma och energieffektiva och svarar upp mot kraven på hållbart byggande. Där får besökarna bland annat ta del av det nyutvecklade, ventilerade fasadsystemet Ventisol EF som är ett samverkansprojekt mellan ISOVER, Gyproc och Weber. 

– Intresset är stort och efterfrågan på sunda helhetslösningar ökar stadigt. I vår monter på Nordbygg kommer vi att presentera system och produkter som svarar upp mot kraven på hållbart byggande. Och visa att vi kan bidra med kunskap och erfarenhet i alla led genom hela byggprocessen, säger Crister Larsson på Weber.

Mer information om Saint-Gobain, respektive företag och kontaktuppgifter finns på www.hållbartbyggande.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige