Gå direkt till innehåll
Systemet har genomgått tester enligt SP Fire 105 av RISE med godkänt resultat
Systemet har genomgått tester enligt SP Fire 105 av RISE med godkänt resultat

Pressmeddelande -

Utökade brandsäkra fasadkombinationer med Serporoc fasadsystem

Med anledning av ökade krav på energieffektivitet samt brandsäkerhet har Weber tillsammans med IKO utvecklat ett fasadsystem som är testat och godkänt av RISE.

Fasader får vid brand enligt Boverkets byggregler (BBR) endast utveckla en begränsad mängd rök och värme. I flervåningsbyggnader (Br1) ska ytterväggar dessutom uppfylla ett antal krav bland annat avseende brandspridning inuti vägg, längs med fasadytan och risk för personskador till följd av nedfallande delar.

Idag är det vanligt att betongkonstruktioner har en motgjuten isolering av PIR,PUR,EPS etc. när det lämnar fabriken. Det är därför viktigt att säkerställa brandegenskaper/ansvarsgränser på hela väggkonstruktionen.

Serporoc obrännbart fasadsystem

Alla material i Fasadsystemet Serporoc är obrännbara och är därför lämpliga för höghus, vårdbyggnader, skolor och hotell. Dessutom är alla ingående delar korrosionsfria, vilket bidrar till en lång och trygg livslängd då putssystemet är förankrat mot stommen med fästen i rostfritt syrafast stål samt ett galvaniserat stålnät som bär upp putsskitet.

Weber har tillsammans med IKO utvecklat ett fasadsystem som kombinerar Webers obrännbara Serporocsystem med IKOs högpresterande isolering Enertherm PIR isolering. Systemet har genomgått tester enligt SP Fire 105 av RISE med godkänt resultat.

Om Serporocsystemet däremot kombineras med andra typer av isolering bakom mineralullen ansvarar Weber enbart för Serporocsystemets prestanda beträffande brand.

Kort om SP FIRE 105

SP FIRE 105 är en standardiserad testmetod framtagen av RISE (Sveriges tekniska forskningsinstitut) för att bestämma reaktionen av brand i material och konstruktioner av ytterväggar eller fasader. Metoden avser att simulera en lägenhetsbrand med lågor som framträder genom en fönsteröppning i fasaden. Testet utvärderas genom att observera brandspridning och temperaturutveckling i väggen/fasaden samt även om några delar av fasaden faller ner under prov.

Kontakt Weber: Stefan Kanda, stefan.kanda@weber.se

Kontakt IKO: Martin Stevnhoved Henriksen, martin.henriksen@iko.com

Relaterade länkar

Ämnen


Sunda system och produkter för hållbart byggande 

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block. www.se.weber

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 179 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 850 anställda till en omsättning på drygt 3,2 miljarder SEK.

Presskontakt

Stefan Kanda

Stefan Kanda

Produktchef Fasad Weber Puts och fasad, P-märkta fasadsystem 08-625 61 35