Pressmeddelande -

Det finns pengar att tjäna på intranäten

Sveriges intranätansvariga saknar resurser för att ta hand om sina intranät. Det framgår tydligt i rapporten "Hur mår Sveriges intranät" där de tillfrågade saknar personal, tekniska och ekonomiska resurser för att ta hand om innehållet på intranätet på ett kvalitetssäkrat sätt.

Rapporten är framtagen av undersökningsföretaget Web Service Award som en del i deras årliga trendanalys av Sveriges webbplatser. Syftet är att ta reda på hur intranätansvariga upplever kvaliteten på sina intranät och hur de ser på sin arbetssituation. De 290 svarande kommer från företag, statliga verk, myndigheter, kommuner och landsting.

- Förra årets resultat var nedslående, årets är till och med värre. Det är ett resursslöseri att man inte ser till att medarbetarna har ett fungerande arbetsredskap, säger Pierre Du Rietz, chefsanalytiker på Web Service Award.

De intranätansvarig tycker inte att de har tillräckliga resurser för att ta hand om sitt intranät. Det är så få som 40 % av de ansvariga som tycker att det egna intranätet är välstrukturerat. Dessutom tycker bara 47 % att det underlättar för medarbetarna i deras arbete. I snitt så lägger de svarande i undersökningen ner cirka 6 timmar i veckan på att hjälpa medarbetarna att hitta på intranätet eller svara på frågor om det.

- Problemet är att man inte tänker på vilken kostnad det i längden blir för verksamheten om det går åt så mycket tid att berätta för medarbetarna hur de ska hitta information på intranätet , säger Pierre Du Rietz, chefsanalytiker hos Web Service Award.

Intranätorganisationerna har till stor del inga rutiner för att se till att informationen på intranäten är korrekt, hela 42 % saknar det. 62 % har inte heller rutiner för att kvalitetssäkra nya texter som läggs ut.

Samtidigt som det finns dessa problem arbetar man med att försöka få medarbetarna att använda intranätet i en större utsträckning, hela 63 % arbetar aktivt med det.

- Man för över en mängd affärskritiska hjälpmedel till intranätet samtidigt som de ansvariga inte har tillräckliga resurser för att ta hand om intranäten, säger Pierre Du Rietz, chefsanalytiker hos Web Service Award. Organisationerna skulle kunna spara mycket pengar på att bygga mer effektiva intranät.

En stor del av de svarande, 43 %, anger att de kommer att bygga om sina intranät inom en snar framtid. Det kan göra att siffrorna i nästa års undersökning kommer att vara mer positiva.

För frågor och mer information:
Pierre Du Rietz, VD/chefsanalytiker, pierre@webserviceaward.com, 070-544 07 77
Åsa Jonsson, presskontakt, asa@webserviceaward.com, 070-536 03 66

Web Service Award
Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar via Internet. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • effektiva intranät
  • kvalitetssäkring
  • intranät
  • intranätundersökning